Vilkus įveikė tik garsinės patrankos

Tik garsinė patranka, visą naktį šaudanti kas penkiolika minučių, padėjo Makniūnų kaime (Alytaus r.) gyvenančiai ir avis auginančiai ūkininkų šeimai apsiginti nuo vilkų, kai per mėnesį jie elektrinio piemens saugomuose aptvaruose papjovė 32 avis ir nemažai sužeidė. Praėjusio trečiadienio rytą Rodžios kaime Audrius Šreideris rado dvi vilkų papjautas avis, o trečia buvo dingusi, nors ganykla prie pat sodybos aptverta elektriniu piemeniu. Toje pačioje Daugų seniūnijoje, Rakatanskų kaime, kita vilkų šeimyna praretino Valdo Kazlausko avių būrį — vieną papjovė ir dvi sunkiai sužeidė.

Nuo gegužės pabaigos Alytaus rajono savivaldybės medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos apskaičiavimo komisijai bent kartą per savaitę, o dažnai ir kelias dienas iš eilės, tenka vykti pas ūkininkus skaičiuoti vilkų papjautų avių, ėriukų, avinų.

Sausio pradžioje Pasimnių kaime vienas ūkininkas prarado ir danielių. Ūkininkai, nors ir taikė įvairias apsaugos nuo plėšrūnų priemones, jau neteko 60 šių naminių gyvūnėlių, užregistruotų maisto ir veterinarijos tarnyboje. Jiems jau priskaičiuota daugiau kaip 5 tūkstančiai eurų atlyginti patirtai žalai.

„Tikrai dar ne mažiau kaip trečdalis atvejų net nefiksuoti, kai vilkai papjovė neregistruotas avis. Ūkininkai kartais net nepraneša apie tai, nes kompensacijų negaus. Jau keleri metai vilkės savo jauniklius į pirmąsias medžioklės pamokas išveda vis anksčiau ir vis arčiau sodybų, o kartais net į kieme įrengtą tvirtą aptvarą. O juos pačius leidžiama medžioti tik nuo spalio vidurio. Ir per praėjusį medžioklės sezoną buvo nušautas tik vienas.

Pagal vilkų paliktus pėdsakus žalos padarymo vietose ir gyventojų net šviesiu paros metu pastebėtus pilkius suskaičiavome ne mažiau kaip 24 šiuos plėšrūnus mūsų rajone. Baugu, kad nepradėtų puldinėti rytais dar neprašvitus išeinančių į mokyklą vaikų“, — kalbėjo Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos valdybos pirmininkas bei medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos komisijos narys Evaldas Dainauskas. Jis kiekvienam avių, ožkų, karvių augintojui stengiasi patarti ir priminti, kad įsirengtų tvirtus aptvarus ir laikytųsi kitų apsaugos nuo vilkų priemonių.

Dalia ir Petras Baranauskai, gyvenantys Makniūnų kaime ir jau penkiolika metų auginantys Lietuvos juodgalves, kurių turi per 400, bandė įvykdyti visus patarimus.“Naudojome repelentus. Net žmonių plaukų, pririnktų kirpyklose, pribarsčiau pievose apie visus elektrinius aptvarus, kad kvapas atbaidytų. Bet niekas nepadėjo. Birželio 5-osios naktį, pačioje ganiavos pradžioje, net 15 avių ir ėriukų radome papjautų — perkąstomis gerklėmis ir išplėštais viduriais. Iki liepos 12 dienos dar septyniolikos netekome. O kiek sužeistų, kurie vėliau nugaišta ir už juos nuostoliai nekompensuojami.

Išgąsdintoje bandoje avių prieaugis mažėja, sunkiau jas sukergti. Tai irgi dideli piniginiai praradimai“, — pasakojo Baranauskai. Tik kai įsigijo garsinę patranką, kuri visą naktį šaudo kas 15 minučių, ir į mažą gardą šalia jos pradėjo suvarinėti savo avis, vilkai pasitraukė. Pastaraisiais metais šių plėšrūnų atakos ypač suaktyvėjo ir suįžūlėjo.


Lrytas.lt

Genovaitė Rafanavičienė, korespondentė

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą