Aiškėja Alytaus 2030 m. vizijos įgyvendinimo kryptys

Patvirtinta Alytaus miesto vizija 2030 m. į bendras diskusijas subūrė Alytaus miesto strateginio plėtros plano iki 2030 metų darbo grupių ir Savivaldybės tarybos narius.

Gruodžio mėnesį buvo suorganizuotos trys darbinės sesijos, kuriose Strateginio plėtros plano iki 2030 metų darbo grupių ir Savivaldybės tarybos nariai, moderuojami ekspertų, diskutavo apie tikslus, uždavinius, priemones bei rodiklius, kurių pagalba bus siekiama įgyvendinti Alytaus 2030 m. viziją: Alytus – tvariai augantis galimybių miestas.

Susitikimų metu išskirtiems vizijos įgyvendinimo prioritetams buvo suformuluoti preliminarūs tikslai:

I prioritetas: Patogus miestas. Jam priskirti 3 tikslai:

Mažinti poveikį klimato kaitai ir prisitaikyti prie jos;

Tvariai ir sumaniai vystyti miesto infrastruktūrą;

Vystyti gyventojų poreikius atitinkančias viešąsias paslaugas.

Tikslams įgyvendinti diskusijų metu išskirti galimi uždaviniai, apimantys energijos vartojimą; žaliosios energijos gamybą; galimybę judėti ir susisiekti transporto priemonėmis; miesto bazinę ir viešąją infrastruktūrą; miesto sub-centrų vystymą; sveiką gyvenseną; sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų sistemą; savivaldos vystymą.

II prioritetas: Galimybių miestas. Jam numatyti 3 įgyvendinimo tikslai:

Didinti gyventojų laisvalaikio užimtumo galimybes;

Ugdyti gyventojų kūrybiškumą ir bendruomeniškumą;

Vystyti miesto potencialą.

Tikslus planuojama pasiekti įgyvendinant jiems priskirtus uždavinius, kurie galėtų apimti kultūros, sporto laisvalaikio užimtumo, ugdymo paslaugas; nuolatinį tobulėjimą ir kompetencijas; bendruomeniškumą, gyventojų savirealizaciją, miesto patrauklumą ir žinomumą. 

Diskusijų metu taip pat išsakyti pasiūlymai preliminarių uždavinių priemonėms bei vertinimo rodikliams. 

Tikslios išskirtų tikslų, uždavinių ir jiems priskirtų priemonių formuluotės bus tikslinamos kituose Strateginio plėtros plano darbo grupių susitikimuose. 

SPP rengėjų informacija

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą