Greitaisiais testais bus tiriami Alytaus miesto pedagogai ir švietimo darbuotojai

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimą dėl tikslinėms grupėms priklausančių asmenų ištyrimo greitaisiais testais organizavimo, nuo 2021 m. sausio 28 d. greitaisiais testais „AMP Rapid Test SARS-CoV-2 IgG/IgM“ bus pradėti tirti Alytaus miesto pedagogai ir švietimo darbuotojai.

Minėtame teisės akte savivaldybių administracijų direktoriams pavesta organizuoti norinčių išsitirti greitaisiais testais švietimo įstaigų ir kitų švietimo teikėjų darbuotojų, turinčių tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su mokiniais, ugdomais pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, asmenų, dirbančių specialiosiose mokyklose arba bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ir turinčių tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su ugdomais pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo, pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotą, vidurinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo programas, asmenų, dirbančių profesinio mokymo įstaigose ir turinčių tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su ugdomais pagal specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams skirtas profesinio mokymo ir socialinių įgūdžių programas, išskyrus darbuotojus, sirgusius COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) per pastarąsias 90 dienų ar turinčius teigiamą serologinio antikūnų tyrimo atsakymą per pastarąsias 60 dienų (toliau – darbuotojai), tyrimą.

Alytaus miesto pedagogų ir švietimo įstaigų darbuotojams greitieji testai bus atliekami Mobiliame patikros punkte (Pramonės g. 1). Norintys atlikti minėtą tyrimą gali  iš anksto registruotis Karštosios linijos tel. 1808, alternatyviosios Karštosios linijos tel. +370 688 21 210 arba internetu https://bit.ly/3a0vfoG 

AMS, Komunikacijos skyriaus informacija 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą