Alytaus miesto savivaldybė kviečia susitvarkyti reklamines iškabas

Nepaisant to, kad pavasaris šiek tiek ir vėluoja, ilgesnės dienos ir daugiau saulės suteikia vis daugiau jaukumo miestui. Kad jo būtų dar daugiau, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus specialistai ragina įvairias bendroves, individualių įmonių savininkus ir paslaugų tiekėjus atnaujinti ir susitvarkyti savo reklamos iškabas, pašalinti reklamą, kuriai išduotas leidimas jau yra pasibaigęs.

„Paprastai pavasarį visi tvarkome savo namus, aplinką, norime, kad ji būtų jaukesnė ir gražesnė. Miesto pastatai, iškabos ant jų ir įvairios reklamos taip pat kuria miesto veidą. Norisi, kad jis nebūtų apsilupęs ir subjaurotas nublukusiomis ar savavališkais įrengtomis ir pastatytomis reklamomis“, – sakė Alytaus miesto savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja Vilma Bartusevičienė. 

Ji nuoširdžiai prašo verslininkų įvertinti savo reklaminių iškabų būklę, pakeisti susidėvėjusias naujomis, pašalinti tas, kurioms išduoto leidimo galiojimas yra pasibaigęs, o galvojant apie naujas reklamas, dėl jų suderinimo kreiptis į skyriaus specialistus. 

Administracijos direktoriaus 2017-10-10 įsakymu Nr. DV-1247  yra patvirtintas Leidimų įrengti išorinę reklamą Alytaus miesto savivaldybėje  išdavimo tvarkos aprašas (2020-02-14 įsakymo Nr.  DV-128 nauja redakcija). Jis numato, kur, kokiose vietose ir kokio dydžio reklama gali būti. Svarbiausi akcentai – išorinė reklama turi nepažeisti trečiųjų asmenų interesų, neuždengti kitiems asmenims priklausančių sienų, vizualiai ar techniškai negadinti pastatų fasadų. 

Alytaus miesto centrinės dalies urbanistinio kultūrinio draustinio teritorijoje, kuri yra apibrėžta Alytaus miesto bendrajame plane, išorinę reklamą galima įrengti iki antrojo aukšto langų lygio, konkrečiu atveju parenkant tinkamiausią aukštį ir dydžius. Tentai, kaip išorinės reklamos priemonės, šioje teritorijoje negalimi. 

Pasak Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vyriausiosios specialistės Linos Plytnikienės, kilnojamieji reklamos įrenginiai leidžiami tik maitinimo įstaigoms, kuriose nurodytas kainoraštis. Kitos pastatomos reklamos mieste yra draudžiamos.

Teisės aktai taip pat numato, kad pasibaigus leidimo galiojimo terminui ir kai jis nepratęsiamas, arba kai leidimo galiojimas panaikinamas, leidimo turėtojas privalo išardyti specialią išorinės reklamos pateikimo priemonę, nukabinti reklamą ir sutvarkyti aplinką per leidimą išduodančios institucijos nustatytą ne ilgesnį kaip 40 darbo dienų  nuo leidimo galiojimo termino pabaigos ar leidimo galiojimo panaikinimą dienos terminą, kuris nurodomas leidime ar leidimą išduodančios institucijos pranešime apie sprendimą panaikinti leidimo galiojimą.

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas nustato naudojimo reikalavimus, reklaminės veiklos subjektų atsakomybę ir reklamos naudojimo priežiūros Lietuvos Respublikoje teisinius pagrindus. Už reikalavimų nesilaikymą gali būti skiriami įspėjimai ir baudos. Už šio įstatymo 12 straipsnio 1, 3, 5, 15 ir 16 dalyse nustatytų reikalavimų nesilaikymą bauda gali siekti ir iki trijų tūkstančių eurų.

Rinkliavos mokestis už reklamą Alytuje priklausomai nuo atitinkamos miesto dalies yra nuo 12 iki 24 eurų už kvadratinį metrą per metus. 

2020 m. iš ūkio subjektų už reklamą į miesto biudžetą surinkti beveik 25 tūkstančiai eurų. 

Reklamos įrengimo, derinimo bei rinkliavos už ją klausimais galima kreiptis į Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vyriausiąją specialistę Liną Plytnikienę, el. p. lina.plytnikiene@alytus.lt, tel. 8 616 87 119, o reklamos kalbos taisyklingumo klausimais galite pasitarti su kalbos tvarkytoja Dalyte Žukaitiene, tel. 8 620 24 325. 


Komunikacijos skyriaus informacija 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą