Į Alytaus regioną jau atkeliavo konteineriai maisto atliekoms

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras (ARATC) jau įsigijo beveik 6 tūkstančius specialių konteinerių, skirtų maisto atliekoms. Šie konteineriai bus išdalinti miestuose gyvenantiems individualių namų savininkams.

„Esame pirmasis regionas Lietuvoje, įdiegiantis atskirą maisto atliekų surinkimo sistemą. Tą daryti mus įpareigoja Europos Sąjungos reikalavimai ir, žinoma, siekis gerinti atliekų rūšiavimo ir tvarkymo kokybę“, - sakė Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Reipas.

Naujieji konteinerių komplektai, kuriuos sudaro 120 litrų talpos konteineris su oro cirkuliacija ir filtravimu, orui pralaidus kibirėlis maisto atliekoms rinkti ir sandari talpa panaudotam aliejui bei riebalams, gyventojams bus dalijami nemokamai.

Maisto atliekoms surinkti skirti konteineriai bus dalinami individualių miestuose esančių namų savininkams, kurie nesinaudoja žaliųjų atliekų kompostavimo konteineriais. Kaip numato reikalavimai, gyventojai privalo turėti arba kompostavimo, arba maisto atliekų surinkimo konteinerį. Žaliosios atliekos nėra surenkamos.

Naujieji konteineriai, kaip ir visi kiti regiono gyventojams išdalinti konteineriai, bus pažymėti specialiais elektroniniais žymekliais ir kiekvienas jų pakėlimas bus fiksuojamas. Atskiras maisto atliekų surinkimas nustatytam rinkliavos dydžiui įtakos neturės.  Specialius konteinerius maisto atliekoms ARATC įsigijo už ES paramos bei savas lėšas. Vieno komplekto kaina – 39, 20 euro. Netrukus šie jau įsigyti 5751 konteinerių bus pradėti dalinti regiono miestų gyventojams, o nuo balandžio mėnesio, planuojama, jau bus teikiama ir jų aptarnavimo paslauga. Prie individualių namų pastatyti maisto atliekų konteineriai bus išvežami vieną kartą per dvi savaites. Į juos gyventojai galės mesti ne tik įvairias maisto, bet ir nedideles žaliąsias atliekas: žolę, gėles, daržovių ir vaisių likučius. Atskirai surinktos maisto atliekos bus vežamos į Takniškių kaime Alytaus rajone esantį Alytaus regiono atliekų tvarkymo technologijų centrą. Čia biologinio apdorojimo įrenginiuose jos bus smulkinamos, maišomos su struktūrine medžiaga ir talpinamos į dujų gamybos tunelį. Vėliau fermentuotos atliekos bus perkeliamos į aerobinio kompostavimo tunelius, o iš jų, sumažinus tūrį ir drėgmės kiekį, – į kompostavimo aikšteles. Iš atskirai surinktų maisto atliekų pagamintas galutinis produktas kompostas yra tinkamas naudoti žemės ūkyje. Vėliau maisto atliekų surinkimo konteineriai bus pastatyti ir daugiabučių namų įrengiamose atliekų rūšiavimo aikštelėse. Iš jų maisto atliekos bus surenkamos ir išvežamos kartą per savaitę.

Atskiras maisto atliekų surinkimas – viena opiausių problemų, kurią Lietuva privalo išspręsti, vykdydama Europos Sąjungos reikalavimus, numatančius, kad iki 2020 metų sąvartynuose šalinamos biologiškai skaidžios atliekos, tarp jų ir maisto, sudarytų ne daugiau kaip 35 procentus.

Skaičiuojama, kad Lietuvoje maisto atliekos sudaro apie 13 proc. visų komunalinių atliekų kiekio.

ES direktyva ir Valstybinis atliekų tvarkymo planas numato, kad nuo 2019 metų visos maisto atliekos iš gyventojų turi būti surenkamos atskirai. Tad šie metai yra paskutinis pasiruošimo etapas šiems reikalavimams įgyvendinti.

Apie UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras yra didžiausia atliekas tvarkanti įmonė Alytaus regione, įsteigta 7 šio regiono savivaldybių – Alytaus miesto ir rajono, Birštono, Druskininkų, Lazdijų, Prienų ir Varėnos rajonų. Bendrovė organizuoja regioninę atliekų tvarkymo sistemą, eksploatuoja atliekų tvarkymo ir šalinimo įrenginius, administruoja vietinę rinkliavą iš atliekų turėtojų už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, vykdo visuomenės informavimo ir švietimo programą apie atliekų tvarkymą. Bendrovė yra įdiegusi aplinkosaugos valdymo standartą ISO 14001 ir Alytaus regiono bendruomenei užtikrina saugų aplinkai ir gyventojų sveikatai komunalinių atliekų tvarkymą. Viešųjų pirkimų būdu parinkus komunalinių atliekų surinkėjus ir įvedus visuotinę rinkliavą, Alytaus regione yra užtikrintas viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos visuotinumas, kokybė ir prieinamumas.

ARATC informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą