Apskritojo stalo diskusija priklausomybių tema

Alytaus miesto savivaldybė kartu su Respublikiniu priklausomybės ligų centru ir keturiolika partnerių įgyvendina Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto – socialinės įtraukties didinimo ir kovos su skurdu įgyvendinimo – Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo projektą Nr. 08.4.2-ESFA-V-621. Tuo tikslu specialistai, įstaigų/organizacijų vadovai,  dirbantys su priklausomais asmenimis, 2021 m. rugsėjo 28 d. buvo sukviesti į Alytaus mieste organizuojamą apskritojo stalo diskusiją priklausomybių tema. 

„Noriu pasidžiaugti, kad Alytaus miesto savivaldybės psichoaktyvias medžiagas vartojančių ar priklausomybės ligomis sergančių asmenų integruotos pagalbos sistemos diegimas įsibėgėja. Įstaigos teikia ataskaitas projekto koordinatoriams, o darbas su priklausomybių turinčiais asmenimis taip pat nestovi vietoje. Visi siekiate vieno – kuo geresnių ankstyvosios diagnostikos ir priklausomybės ligų gydymo ir socialinės integracijos rezultatų. Tikiuosi, kad šios diskusijos metu apžvelgsite pagal tvarkos aprašą pradėtos diegti integruotos sistemos efektyvumą, pirmus rezultatus, iškylančias problemas, išgirsite į sistemos kūrimą įsitraukusių įstaigų ir specialistų patirtį, aptarsite problemų sprendimo būdus“, – sakė Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja Jurgita Šukevičienė. 

Integruotos sistemos koordinatorės D. Kavolynienė ir R. Mockevičienė susirinkusiems diskusijos dalyviams pristatė integruotos ankstyvosios diagnostikos, priklausomybės ligų gydymo ir socialinės integracijos sistemos dabartinės situacijos Alytaus mieste vertinimo tyrimą ir išvadas. Supažindino su paslaugų teikimo Alytaus mieste 2021 m. I–II ketvirčio priklausomybes turintiems asmenims ataskaitų išvadomis. 

Apskritojo stalo diskusijos metu buvo apžvelgtas pagal tvarkos aprašą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės taryboje 2021 m. vasario mėn., pradėtos diegti integruotos sistemos efektyvumas, iškylančios problemos, išklausyta į aprašo rengimą įsitraukusių įstaigų ir specialistų patirtis, aptarti problemų sprendimo būdai.

Dalia Kavolynienė,
jaunimo reikalų koordinatorė 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą