2021 metų suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokaisi – gyveni, gyveni – mokaisi!“

2021 m. lapkričio 15 – 21 dienomis Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija 22-ąjį kartą kviečia švietimo, kultūros ir meno, verslo įstaigas, institucijas, organizacijas ir visus suaugusiuosius mėgautis gyvenimu ir mokymusi.

„Žmogus neturi gyventi be rūpesčio ir be, nors ir mažų, siekimų. Bet koks uždavinys, atsistojęs žmogui prieš akis, reikalauja jį nugalėti, reikalauja šiokio tokio jėgų įtempimo, vilties kliūtį nugalėti, baimės, nerimavimo, susikoncentravimo. Taip, kaip imtyninko raumenys nesigimnastikuojant suskystėja, tampa nebetvirti, taip žmogaus gyvenime dvasinės jėgos, bėgant lygiam gyvenimui, susiniveliuoja, išblunka, žmogus lieka bevalis, nežinąs, kas jis yra. Siela it guma, jei ji netampoma, vėliau nebeišsitempia. Ją reikia lavinti, kaip sportininkas lavina savo kūną, kuris galėtų pasiekti vis didesnius rezultatus. Lygiam gyvenime siela apmiršta, ir žmogus nebežino, ko jis vertas..“ (Vytautas Mačernis, 1941.II.5)

Savaitės idėja

Prisimindami šiuos prieš 80 metų parašytus Vytauto Mačernio žodžius, pagerbdami poeto atminimą ir permąstydami jo mintis – susitikime mokytis: treniruoti kūną ir protą, lavinti sielą ir ugdyti valią,
mokytis siekti savo tikslų ir svajonių, savo pavyzdžiu įkvėpti šalia esančius. Naudingų, prasmingų ir įdomių mokymosi susitikimų savaitę kviečiame skirti įvairioms ir aktualioms temoms: skaitmeninio raštingumo svarbai, būtinybei ir naudai; tarpkultūriniams – etniniams visuomenės santykiams; vietovių istorijos, atmintinų įvykių paieškai ir mokymuisi iš jų; antropologės M. Gimbutienės naujos šviesos idėjų sąsajoms su praktiniu mūsų gyvenimu; sveikam gyvenimo būdui; saviraiškai per sportą ir kūrybą; verslumo, pilietiškumo, mokėjimo mokytis, bendradarbiavimo gebėjimų tobulinimui...Mokymusi siekime, kad mūsų gyvenimas būtų kuo labiau kokybiškas, kad būtume dar labiau pasirengę nugalėti kliūtis, kad įsibėgėję mokytis nebegalėtume sustoti!

Pagrindiniai Mokymosi savaitės tikslai:

sutelkti įvairias besimokančias bendruomenes bendrai veiklai,

atskleisti mokymosi svarbą gyvenimo kokybei,

parodyti suaugusiųjų mokymosi svarbą ir galimybes įvairioms visuomenės grupėms, didinti jų dalyvavimą mokymesi,

įkvėpti andragogus dirbti kūrybiškai,

skatinti andragogus ir besimokančiuosius mąstyti, kaip galima pasiekti geresnių suaugusiųjų mokymosi rezultatų.

2021 m. Mokymosi savaitės sutiktuvių sostinė – Telšiai

Bendradarbiaudami su Telšių švietimo centru ir „Epale“ platformą koordinuojančia agentūra Švietimo mainų paramos fondu mokymosi savaitę atidarysime Telšių kunigų seminarijoje. Čia 2021 m. lapkričio 12 d. klausysimės įtraukių pranešimų, aktyviai mokysimės, apdovanosime Metų andragogę/ą ir pagerbsime mokymosi projektų konkurso nugalėtojus, skelbsime Europos elektroninės suaugusiųjų švietimo platformos „Epale“ metų andragogus. Renginyje laukiami visos Lietuvos andragogai bei jų besimokantieji. 

Mokykimės gyvenimui!

Skatiname, kad Telšiuose prasidėjusi Mokymosi savaitė tęstųsi įvairiuose Lietuvos kampeliuose. Atverkime savo duris naujoms patirtims ir atradimams. Pakvieskime į mokymosi šventę aplink esančius. Atraskime įvairias mokymosi galimybes ir parodykime jas suaugusiems. Organizuokime mokymus, akcijas, atvirų durų dienas, atviras pamokas, nuotolinius mokymus, pristatymus ir diskusijas, kūrybines dirbtuves, meninės raiškos projektus, pusryčius, popietes ir vakarones, bendruomenių susitikimus ir talkas, pažintinius vizitus, parodas, socialines akcijas. Pasirinkite jūsų bendruomenei artimiausią veiklą, kuri suartina, džiugina, praturtina gyvenimą. Planuodami Mokymosi savaitės renginius kviečiame atsižvelkime į Covid-19 situaciją. Pagalvokime apie renginių įvairovę, susitikimus „gyvai“ ir virtualiai, būkime sąmoningi ir pilietiški, planuokime renginius atsakingai, laikydamiesi tuo metu galiojančių rekomendacijų.

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija žada:

Koordinuoti suaugusiųjų mokymosi savaitės organizavimą visoje Lietuvoje (skleisti informaciją, rinkti informaciją apie renginius, sudaryti nacionalinę renginių programą).

Kartu su Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi asociacija (LieDM) suteikti galimybes regionų bendruomenėms nuotoliniu būdu pasidalinti gerąja patirtimi, organizuoti aktualias diskusijas.

Rūpintis Mokymosi savaitės viešinimu.

Organizuoti Metų andragogės/o rinkimus ir jos/jo pagerbimą.

Organizuoti projektų ir iniciatyvų konkursą bei laimėtojų pagerbimą.

Bendradarbiauti su Švietimo mokslo ir sporto ministerija, Europos elektroninės suaugusiųjų švietimo platformos „Epale“ nacionaline agentūra – Švietimo mainų paramos fondu, LieDM asociacija, kitomis suaugusiųjų švietimu besirūpinančiomis įstaigomis.

Informacija apie suaugusiųjų mokymosi savaitę skelbiama:
http://www.lssa.smm.lt/lt/suaugusiuju-mokymosi-savaite/
https://www.facebook.com/LietuvosSuaugusiujuSvietimoAsociacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą