Savivaldybė kviečia teikti sporto projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų paraiškas

Alytaus miesto savivaldybės administracija skelbia kvietimą teikti Alytaus miesto savivaldybės sporto projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų paraiškas.

Tikslas – įgyvendinti Alytaus miesto savivaldybės strateginio veiklos plano Sporto programoje numatytą dalinai finansuoti sporto komandų veiklą.

Kvietimo metu paraiškos teikiamos pagal šias sąlygas:

sritis – aukšto sportinio meistriškumo. 

finansuojamos veiklos rūšys –Alytaus miestą reprezentuojančių olimpinių sporto šakų komandinių žaidimų sporto veikla.

Projektų paraiškos turi būti pateiktos iki 2021 m. gruodžio 3 d. 17.00 val. vienu iš šių būdų: 

Spausdintos paraiškos priimamos Alytaus miesto savivaldybės priimamajame adresu Rotušės a. 4, Alytus (darbo laikas I–IV (8–17 val.); V (8.00–15.45 val.)). Paraiškos teikiamos užklijuotame voke (pakete), ant jo turi būti nurodyta: PARAIŠKA, srities, pagal kurią teikiama, pavadinimas, pareiškėjo pavadinimas ir adresas.

Paraiškos elektronine versija teikiamos el. paštu info@alytus.lt.

Paraiškos siunčiamos registruotu paštu adresu Rotušės a. 4, 62504 Alytus, gali būti teikiamos el. paštu avilysreg@alytus.lt arba administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portale www.epaslaugos.lt.  


Kvietimo dokumentai:

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2021-01-28 sprendimu Nr. T-6 patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės sporto projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašas

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-02-18 įsakymas Nr. DV-156 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės sporto projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų  sporto projektų atrankos konkurso paraiškos formos tvirtinimo“

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-05-07 sprendimas Nr. T-149 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės aukšto meistriškumo sporto srityje veikiančių juridinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto būdų nustatymo ir kriterijų patvirtinimus“

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-11-12 įsakymas Nr. DV-1223 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės sporto programos aukšto sportinio meistriškumo srities 2022 metų sporto projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto kvietimo teikti paraiškas sąlygų tvirtinimo“


Išsamesnę informaciją teikia Švietimo ir sporto  skyrius:
Adomas Andriušaitis
Tel. (8 315) 55 153
El. p. adomas.andriusaitis@alytus.lt
Teikdamas paraišką pareiškėjas sutinka, kad su paraiška susijusi informacija būtų skelbiama Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainėje.
Po nustatyto termino pateiktos paraiškos nenagrinėjamos.

Švietimo ir sporto skyriaus informacija

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą