Informacija apie paramą ukrainiečiams ir kompensacijas juos priėmusiems

Šiuo metu Alytaus mieste gyvena daugiau nei 400 Ukrainos piliečių, kuriems suteikiama visokeriopa pagalba. Mažieji lanko miesto darželius, vyresnėliai – mokyklas ir neformaliojo ugdymo įstaigas, 115 ukrainiečių yra įdarbinta miesto įmonėse. 

Taip pat iki balandžio 19 dienos Alytaus miesto savivaldybė priėmė 20 prašymų dėl kompensacijų už būsto suteikimą užsieniečiams; užregistruoti 9 prašymai dėl išmokų vaikams skyrimo; 2 prašymai dėl socialinių pašalpų skyrimo; 8 prašymai dėl globos (rūpybos) išmokos skyrimo. 100 vaikų yra paskirtas nemokamas maitinimas ugdymo įstaigose.

Kokią konkrečią finansinę paramą šiuo metu gali gauti Alytuje apsistoję pabėgėliai ir juos apgyvendinę alytiškiai?

Vienkartinė įsikūrimo išmoka

Dėl vienkartinės išmokos užsieniečiams įsikurti  gali kreiptis užsieniečiai, pasitraukę iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, kurie gavę iš Migracijos departamento išduotą individualų laikinosios apsaugos suteikimą patvirtinantį dokumentą – leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ir ne trumpiau kaip 6 mėnesiams yra sudarę Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre įregistruotą gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį. Išmoką gauti gali tiek dirbantys, tiek užsiregistravę Užimtumo tarnyboje ar besimokantys (vyresni nei 18 m.) asmenys. Taip pat pensinio amžiaus žmonės, nėščios moterys ir vaikus iki 3 metų auginantys vieniši tėvai, globėjai, seneliai, negalintys dirbti žmonės su negalia. Būtina sąlyga gauti įsikūrimo išmoką – turėti oficialiai registruotą nuomos sutartį bent 6 mėnesiams. 

Tikimasi, kad ši išmoka padės įsigyti būtiniausius reikmenis ir tapti pilnavertiškais visuomenės nariais.
 
Išmokos dydis priklauso nuo kartu gyvenančių laikiną apsaugą gavusių asmenų skaičiaus. Vienkartinė įsikūrimo išmoka gali būti skirta ir būsto nuomos depozitui sumokėti. 

Išmokos už vaikus

Išmokos ukrainiečiams, auginantiems vaikus, skiriamos ir mokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos išmokų vaikams 1994-11-03 įstatymu Nr. I-621, kuriuo piniginė parama tėvams suteikiama gimus mažyliui arba skiriamos išmokos vaikams iki 18 metų, besimokantiems bendrojo ugdymo įstaigose. Dėl išmokų vaikams gali kreiptis Ukrainos karo pabėgėliai, gavę iš Migracijos departamento išduotą individualų laikinosios apsaugos suteikimą patvirtinantį dokumentą, leidžiantį laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje. 

Kreiptis dėl minėtų išmokų reikia į Alytaus m. savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių Vilties. g. 28A, Alytuje.

Nemokamas maitinimas ugdymo įstaigose

Ukrainiečių šeimos, auginančios mokyklinio amžiaus vaikus, kurie Lietuvoje pradės lankyti mokyklą, turi nemokamo maitinimo mokykloje teisę ir, prasidedant naujiems mokslo metams – paramos mokinio reikmenims įsigyti teisę. 

Nemokamą maitinimą paskiria tiek Socialinės paramos skyrius, tiek pačios švietimo įstaigos, turinčios visą informaciją ir reikiamus blankus. 

Maisto paketai

Ukrainiečiai taip pat gali  teikti prašymus dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims paramos maisto produktais ir higienos prekėmis. 2022 m. dar bus 4 maisto paramos dalinimai. Prašymai priimami Alytaus m. savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje Vilties. g. 28A, Alytuje.

Vaikų ugdymo išlaidos

Lietuvoje teisėtai apsigyvenę pabėgėliai iš Ukrainos gali gauti mėnesinę kompensaciją vaiko ugdymo išlaidoms apmokėti. Ši išmoka skirta palengvinti vaikų integraciją į ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, tokiu būdu sudarant sąlygas tėvams ieškoti darbo ir dirbti. 

Kreipiantis į Socialinės paramos skyrių reikia pateikti prašymą ir sąskaitą už užsieniečio vaiko ikimokyklinį arba priešmokyklinį ugdymą bei šios sąskaitos apmokėjimą pagrindžiančius dokumentus (pavedimo kopiją, sąskaitos apmokėjimo kvitą). Kompensacija gali būti skiriama už 6 mėnesius. 

Nerandantiems darbo

Ukrainiečiams, nerandantiems darbo, gali priklausyti socialinės pašalpos, kurios skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams 2003-07-01 įstatymu Nr. IX-1675, jeigu besikreipiantys asmenys atitinka minėto įstatymo 8 str. sąlygas ir yra gavę iš Migracijos departamento išduotą individualų laikinosios apsaugos suteikimą patvirtinantį dokumentą leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje. Ši išmoka skiriama Užimtumo tarnyboje įvertinus dokumentus. 

Kompensacija už būstą

Kompensacijos taip pat priklauso ir savo būste ukrainiečius priglaudusiems alytiškiams. Jos nepriklauso nuo būsto tipo (ar suteikėte kambarį, ar užleidote kitą nekilnojamą turtą), bet matuojamos pagal priimtų žmonių skaičių. Už vieną apgyvendintą asmenį iš Ukrainos mokama 150 eurų, už kiekvieną paskesnį, apgyvendintą tame pačiame būste – po 50 eurų per mėnesį. 

Už pirmą mėnesį kompensacija neskaičiuojama ir pradedama mokėti nuo antrojo mėnesio, bet ne ilgiau nei už tris mėnesius. Norint gauti kompensaciją su pabėgėliais būtina sudaryti būsto panaudos sutartį, kurios šablono pavyzdį rasite ČIA. Panaudos sutartyje turėtų būti įrašyta sąlyga, kad nuo būsto perdavimo neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais dienos ir kompensacijos mokėjimo laikotarpiu su būsto išlaikymu susijusius mokesčius apmoka panaudos davėjas.

Alytuje registruotas asmuo, siekdamas gauti kompensaciją, turi kreiptis į Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių Vilties. g. 28A, Alytuje, ir pateikti laisvos prašymą dėl kompensacijos skyrimo. Kartu su prašymu reikia pateikti pagal Civilinio kodekso reikalavimus sudarytą būsto panaudos sutartį ar jos kopiją, kurioje nurodytas panaudos gavėjo vardas, pavardė, asmens kodas arba interesų Lietuvoje turinčio užsieniečio kodas (ILTU kodas) ir gimimo data, jei asmens kodo panaudos gavėjas neturi.

AMS, Komunikacijos skyriaus informacija
 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą