Kada labdara nėra apmokestinama?

Ar galima labdarą rinkti į asmeninę sąskaitą?

Pasitaiko situacijos, kai į nelaimę patekusiam žmogui – susirgus, sudegus namams, patekus į sunkią materialinę padėtį ir panašiai – skubama padėti. Dažniausiai norintieji padėti arba pats į bėdą patekęs asmuo klaidingai įsivaizduoja, kad tokioje situacijoje tinkamiausias sprendimas yra inicijuoti pinigų rinkimą tiesiai į nelaimės ištikto žmogaus asmeninę sąskaitą. Tiesioginis gyventojų lėšų teikimas kitiems gyventojams nėra laikomas labdara. Vieno gyventojo suteiktos lėšos kitam gyventojui yra dovanotos lėšos, todėl tokiais atvejais jos apmokestinamos kaip dovanos, šios lėšos neatitinka teisiškai nustatyto labdaros teikimo būdo. 

Kaip teisingai rinkti labdaros lėšas?

Tinkamiausias būdas skirti labdarą gyventojams piniginėmis lėšomis yra per labdaros ir paramos organizacijas. Šių organizacijų surinktos lėšos, skiriamos labdaros tikslams, nėra apmokestinamos jokiais mokesčiais, o gyventojų pajamos, gautos kaip labdara per šias organizacijas, nėra apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu (GPM). Be to, toks lėšų skyrimo būdas padeda išvengti galimų sukčiavimo atvejų. 

Pagal galiojančias teisės aktų nuostatas labdara pripažįstama, kai ją teikia tik mūsų šalyje registruoti labdaros ir paramos fondai, asociacijos, viešosios įstaigos, visuomeninės organizacijos, religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriai (padaliniai), jeigu labdaros teikimas numatytas jų įstatuose bei veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose ir jeigu jie turi teisę gauti paramą. 

Ar už gautą labdarą gali tekti susimokėti?

Labdarai skirtos piniginės lėšos, renkamos tiesiogiai į nelaimės ištikto gyventojo asmeninę sąskaitą, gali būti apmokestintos GPM. Jeigu į gyventojo asmeninę sąskaitą gauti pinigai yra, pavyzdžiui, gydymui skirta ir panaudota labdara, tuomet šios lėšos galėtų būti neapmokestintos GPM. Nors toks labdaros teikimo būdas neatitinka paramos ir labdaros teikimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų, tačiau VMI tokiose situacijose apmokestinimo tikslais vadovaujasi Mokesčių administravimo įstatyme reglamentuotu turinio viršenybės prieš formą principu.

Ką tokiu atveju darys VMI?

Šiuo atveju VMI turi teisę ir pareigą mokesčių teisiniuose santykiuose viršenybę teikti šių santykių dalyvių veiklos turiniui, o ne formaliai išraiškai. Šias nuostatas mokesčių administratorius galėtų taikyti tik papildomai gavęs ir įvertinęs iš labdarą gavusių bei teikusių asmenų informaciją, paaiškinimus bei atitinkamus dokumentus, kurie patvirtina, kaip gyventojas panaudojo į savo sąskaitą gautas lėšas. Tuomet gautos labdaros lėšos nebūtų apmokestintos.

Daugiau informacijos galima rasti VMI interneto svetainėje www.vmi.lt, VMI „Youtube“ kanale ir oficialiame VMI socialinio tinklo „Facebook“ puslapyje arba paskambinus telefonu 1882. 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą