Sudaryti Klevų ir Daugų gatvėse esančiose kapinėse galimai neprižiūrimų kapaviečių sąrašai

 

Alytaus miesto Daugų g. ir Klevų g. kapinėse artimųjų kapus lankantys alytiškiai ko gero pastebėjo kapavietes, pažymėtas lentelėmis su numeriais. Tokiu būdu minėtose kapinėse sužymėtos galimai neprižiūrimos kapavietės.
Pastarosiomis dienomis Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Kapaviečių (kapų) pripažinimo neprižiūrimomis komisija sužymėjo po 100 tokių kapaviečių kiekvienose kapinėse. Dar 50 Daugų g. esančiose kapinėse galimai neprižiūrėtų kapaviečių planuojama pažymėti artimiausiu metu.
Pasak šios komisijos pirmininkės, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiosios specialistės Rasos Ogulevičienės, komisija, atsižvelgdama į kapinių prižiūrėtojo pateiktą informaciją, specialiomis lentelėmis su atitinkamu numeriu sužymėjo galimai neprižiūrimas kapavietes ir sudarė Galimai neprižiūrimų kapaviečių, esančių Klevų ir Daugų gatvių kapinėse, sąrašus. Jie yra paskelbti Alytaus miesto savivaldybės interneto portale http://alytus.lt/nepriziurimos-kapavietes
Neprižiūrima kapavietė – kapavietė, kuri ne trumpiau kaip dvejus metus netvarkyta ir atitinka bent vieną iš šių kriterijų: nėra duomenų nustatyti, kas ir kada buvo palaidotas; kapavietės statiniai (paminklai, antkapiai, tvorelės ir pan.) yra suirę, apleisti arba jų visiškai nėra; sunykęs kapavietės aptvaras, suiręs arba jo nėra; kapavietė apaugusi atžaliniais krūmais, žolėmis, netvarkoma.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-11-19 nutarimu Nr. 1207 patvirtintų Kapinių tvarkymo taisyklių 23 punkto nuostatomis, komisija turės ne rečiau kaip tris kartus per metus ir ne dažniau kaip kas 3 mėnesius apžiūrėti į sąrašus įtrauktas kapavietes. Ne anksčiau kaip po dvejų metų, bet ne vėliau kaip po trejų metų turės būti priimtas sprendimas kapavietę pripažinti neprižiūrima.
Artimiausiu metu Alytaus miesto savivaldybė planuoja patvirtinti Kapaviečių pripažinimo neprižiūrimomis tvarkos aprašą ir nustatyti tolesnio laidojimo neprižiūrimoje kapavietėje tvarką ir sąlygas.
Kapaviečių (kapų) pripažinimo neprižiūrimomis komisijos sudarytame Galimai neprižiūrimų kapaviečių sąraše šiuo metu yra 200 galimai neprižiūrimų kapaviečių.

Alytaus miesto savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą