Siūloma riboti tikslingai pridėtus mikroplastikus kai kuriuose produktuose

Europos Komisija parengė pasiūlymą apriboti tikslingai pridėtų sintetinių polimerų mikrodalelių (mikroplastikų) tiekimą nenuplaunamos ir dekoratyvinės kosmetikos produktuose, plovikliuose, vaškuose, blizginimo priemonėse, tręšimo, augalų apsaugos, biocidiniuose ir kituose žemės ūkio bei sodininkystės produktuose. Taip pat granuliuotame užpilde, kuris naudojamas sintetiniams sporto paviršiams.

Tokie polimerai yra labai plačiai paplitę aplinkoje, randami geriamajame vandenyje ir maiste. Jie kaupiasi aplinkoje ir prisideda prie taršos mikroplastikais.

REACH reglamento XVII priedą numatoma papildyti nauju įrašu, kuriame išvaryti minėti produktai.

Apribojimas nebus taikomas natūraliems (jei jie nebuvo chemiškai pakeisti), biologiškai skaidiems polimerams, taip pat polimerams, kurių tirpumas didesnis, kaip 2 g/l, ir polimerams, kurie neturi anglies atomų savo struktūroje.

Europos Komisija pabrėžia, kad siūlomas apribojimas netaikomas maistui, pašarams, nuotekų dumblui ir kompostui, nes į šiuos produktus sintetinių polimerų mikrodalelės nėra tikslingai pridedamos.

Kai kuriais atvejais siūloma ne riboti tiekimą rinkai, tačiau nustatyti tam tikrus informacijos teikimo ar produkto ženklinimo reikalavimus. Pavyzdžiui, pramoniniam naudojimui skirtų cheminių medžiagų ir mišinių, kuriuose yra sintetinių polimero mikrodalelių, tiekėjai naudotojams turės pateikti detalias instrukcijas, kaip išvengti galimo mikroplastikų patekimo į aplinką, įskaitant ir atliekų etapą.

Tokių medžiagų ir mišinių pramoniniai naudotojai kasmet turės teikti informaciją apie naudojimą ir išleistų į aplinką sintetinių polimerų mikrodalelių kiekį Europos cheminių medžiagų agentūrai.

Kad įmonėms būtų lengviau prisitaikyti prie naujų reikalavimų ir būtų spėta surasti tinkamas alternatyvas, Komisijos reglamento nuostatoms įgyvendinti siūlomi pereinamieji laikotarpiai, pavyzdžiui, sintetinių polimerų mikrodalelių tiekimo rinkai apribojimui – nuo 4 iki 12 metų priklausomai nuo gaminio (produkto).

Remiantis skaičiavimais, per 20 metų nuo siūlomo apribojimo įsigaliojimo datos būtų išvengta 500 tūkst. tonų mikroplastikų patekimo į aplinką, mikroplastikų išleidimas sumažėtų apie 70 proc.

Atkreipiame dėmesį, kad didelė dalis mikroplastikų taršos susidaro netyčia, pavyzdžiui, suirus didesniems plastiko atliekų gabalams, susidėvėjus padangoms ir kelių dažams, arba skalbiant sintetinius drabužius.

Tačiau dalis sintetinių arba chemiškai modifikuotų natūralių polimerų yra tikslingai gaminami ir dedami į gaminius, siekiant pagerinti tam tikras savybes, pavyzdžiui, kosmetikos produktuose ir plovikliuose dėl abrazyvių savybių, kvapiųjų medžiagų kapsuliavimui skalbikliuose ir pan.

Europos Komisija reglamento projektą valstybių narių atsakingoms institucijoms pristatys ir dėl jo bus diskutuojama 2022 m. rugsėjo 23 d. REACH komiteto posėdyje. Suderintai Lietuvos pozicijai parengti sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė, kurioje yra įvairių atsakingų institucijų ir verslo asociacijų, nevyriausybinių organizacijų atstovai.

  

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

 

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą