Nuotraukos autorius: M.Patašiaus nuotr.

Dėl vilkų padarytų nuostolių valstybė ūkininkams atrieks dar daugiau pinigų

Padažnėjus informacijai apie vis didėjančią vilkų daromą žalą ūkininkams, auginantiems naminius gyvūnus, bei skiriamas per mažas lėšas kompensacijoms už patirtą žalą, siūloma numatyti galimybę atlyginti vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą iš Aplinkos apsaugos rėmimo programos. Tokias Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo pataisas Seimo posėdžių sekretoriate įregistravo Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Kęstutis Mažeika, Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Andriejus Stančikas, buvęs žemės ūkio ministras parlamentaras Bronius Markauskas, Seimo nariai Viktoras Rinkevičius, Kęstutis Smirnovas, Aurimas Gaidžiūnas ir kiti. Jie taip pat siūlo keisti ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymą, išbraukiant iš Specialiosios programos lėšų naudojimo žodžius „atlyginti vilkų ūkiniams gyvūnams padarytą žalą“. Pagal galiojantį teisinį reglamentavimą, lėšos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą iki 2019 sausio 1 d. paskirstomos taip: 30 proc. patenka į Aplinkos apsaugos rėmimo programą, o 70 proc. į savivaldybės, kurios teritorijoje naudojami medžiojamieji gyvūnai, aplinkos apsaugos specialiąją programą ir vilkų ūkiniam gyvūnams padaryta žala yra atlyginama iš Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos.

Įstatymų pataisas parengę Seimo nariai sako, kad gerokai padidėjus vilkų skaičiui dauguma savivaldybių pristinga lėšų vilkų ūkiniams gyvūnams padarytai žalai atlyginti. Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojus Medžioklės įstatymo, Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo pakeitimams, bei priėmus Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymą (kuriame pakeliami du kartus tarifai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius) bei pakeitus jų paskirstymo proporcijas, bus nustatytas kitoks lėšų už medžiojamųjų gyvūnų išteklių panaudojimą paskirstymas, t. y. 50 proc. lėšų numatyta skirti Aplinkos apsaugos rėmimo programai ir 50 proc. savivaldybės, kurios teritorijoje naudojami medžiojamieji gyvūnai, aplinkos apsaugos specialiajai programai.

Siūlomos įstatymų pataisos, parlamentarų nuomone, leis tinkamai atlyginti vilkų ūkiniams gyvūnams padarytą žalą. „Ūkininkai, auginantys naminius gyvūnus galės tikėtis realios vilkų padarytos žalos atlyginimo. Savivaldybių komisijos nustatys žalos atlyginimo dydžius ir žala bus atlyginama iš Aplinkos apsaugos rėmimo programos, o ne iš Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos. Savivaldybės turės daugiau lėšų kitoms svarbioms priemonėms įgyvendinti“, – sako projekto autoriai. Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininko K. Mažeikos teigimu, priėmus įstatymų pakeitimus, Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijos turės parengti taisykles, kuriose būtų numatytas sąžiningas žalos atlyginimas ūkininkams už vilkų padarytą žalą, aiškūs žalos atlyginimo šaltiniai, vilkų ir auginamų gyvūnų apsaugos priemonės ir moksliškai pagrįsta vilkų apskaita, kuria vadovaujantis būtų parengtas vilkų valdymo planas ir tinkamas atlyginimas už jų padarytą žalą.

ELTA ir lrytas.lt informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą