Žemaitijos savivaldybių vadovai domisi ARATC veikla

Vakar UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centre (ARATC) lankosi keturių Žemaitijos savivaldybių merai – Mažeikių savivaldybės vadovas Vidmantas Macevičius, Telšių meras Kęstutis Gusarovas,  Plungės – Audrius Klišonis, Rietavo – Antanas Černeckis ir jų administracijų specialistai.

Juos pasveikino ir sėkmingo darbo palinkėjo Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas. Su ARATC veikla supažindino įmonės vadovas Algirdas Reipas.

Svečiai domisi ARATC veikla, ypač biologinių atliekų tvarkymu. Apžiūrėję visus Centro padalinius, žemaičiai labai aukštai įvertino  įmonę, sakė, kad čia galima daug ko pasimokyti.

Centras įkurtas 2002 m. pagal Alytaus rajono, Alytaus miesto, Birštono, Druskininkų, Lazdijų rajono, Prienų rajono ir Varėnos rajono savivaldybių  jungtinės veiklos sutartį.

Pagrindinė ARATC keliama užduotis – įgyvendinti Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtros projektą ir administruoti sukurtą sistemą, vadovaujantis Alytaus regiono atliekų tvarkymo planu bei pasirašytomis bendradarbiavimo sutartimis su savivaldybėmis, kurioms yra pavesta organizuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą taip, kad būtų pasiekti Atliekų tvarkymo įstatyme, Valstybiniame atliekų tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose nustatytos atliekų tvarkymo užduotys ir keliami uždaviniai.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą