Alytaus rajono savivaldybė didina paramą aukštųjų mokyklų studentams ir profesinių mokyklų mokiniams

Spalio 27 d. vykusiame Alytaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje nuspręsta 1,5 karto padidinti studijų paramą studentams.

Savivaldybės studijų rėmimo fondui 2022 m. iš rajono biudžeto skirta 10000 eurų.

Parama skiriama vieniems mokslo metams (10 mėnesių) vieną kartą per kalendorinius metus, išmokama metų pabaigoje.

Parama skiriama ne vyresniems kaip 24 metų amžiaus Alytaus rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusiems gerai besimokantiems studentams, studijuojantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose pagal pirmos pakopos arba vientisųjų studijų programos nuolatinę studijų formą, ir mokiniams, besimokantiems profesinio mokymo įstaigose, kurių dviejų semestrų (pusmečių) egzaminų įvertinimo vidurkis – ne mažesnis, kaip 8,5 balo.

Fondo lėšomis gali pasinaudoti ne tik pažangūs studentai, bet ir jaunuoliai, kurie garsina Alytaus rajono savivaldybę (pvz., menine ar sportine veikla, atstovaudami Alytaus rajonui respublikiniuose ar tarptautiniuose konkursuose, olimpiadose, varžybose), ar studentai, kurie ne mažiau kaip tris mėnesius per kalendorinius metus vykdė neatlygintiną visuomenei naudingą savanorišką veiklą.

Studentai taip pat turi teisę į savivaldybės finansinę paramą tais atvejais, kai šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui per mėnesį, yra ne didesnės, negu LR Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesio alga, ir jei studentas atitinka bent vieną iš šių sąlygų: yra neįgalus; yra iš daugiavaikės šeimos; jei šeimoje yra 2 ir daugiau studentų, mokinių; turi tik vieną iš tėvų; yra iš šeimos, kurituri teisę gauti socialinę pašalpą; jei abu ar vienas iš tėvų yra neįgalūs.

Prašymai paramai gauti priimami iki š. m. lapkričio 30 d. Alytaus rajono savivaldybės administracijos priimamajame (Pulko g. 21, Alytus).

Papildoma informacija teikiama Alytaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje – Pulko g. 21, Alytus, tel. (8 315) 72 810,

el. p. lina.valuniene@arsa.lt.

Prašymo forma

Nuostatai

Nuostatų pakeitimas

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą