Dujų balionų keitimui daugiabučiuose papildomai skirta 3,8 mln. eurų

Suskystintų naftos dujų balionų keitimui alternatyviais energijos šaltiniais daugiabučiuose namuose energetikos ministro įsakymu skirta dar 3,8 mln. eurų. Kaip ir ankstesniais metais parama vienam butui sieks iki 726 eurų. Šiuo metu šalyje dar yra apie 570 daugiabučių namų, kuriuose naudojami nesaugūs dujų balionai, paramos priemone ankstesniais metais jau pasinaudojo daugiau kaip tūkstantis daugiabučių namų.

„Dujų balionai daugiabučiuose namuose kelia pavojų ne tik juos naudojantiems žmonėms, tačiau ir visiems kitiems daugiabučio gyventojams bei aplinkiniams. Nelaimės atveju daugiabučiuose namuose gelbėjimo darbai yra itin sudėtingi, tad šių dujų balionų turi būti galutinai atsisakyta kaip įmanoma greičiau. Tuo tikslu valstybė jau ketvirtus metus iš eilės skiria paramą, ir gyventojams patiems papildomai nebereikia investuoti į dujų balionų keitimą“, – sako energetikos viceministrė Inga Žilienė.

Dujų balionai daugiabučiuose namuose kaip ir 2020–2022 metais galės būti keičiami elektra arba centralizuotai tiekiamomis gamtinėmis dujomis. Vienam butui bus skiriama iki 726 Eur: daugiabučių namų vidaus tinklų įrengimui ar pertvarkymui laiptinėse bei bendros paskirties patalpose – iki 242 eurų, namo butų elektros instaliacijos ar dujų sistemos pertvarkymui – iki 242 eurų, taip pat elektrinės arba dujinės viryklės įsigijimui – iki 242 eurų.

Pirmieji kvietimai daugiabučių namų atstovams teikti paraiškas bus skelbiami vasario 1 d. ir priimami iki birželio 1 d., tad daugiabučių namų, kuriuose vis dar naudojami dujų balionai, gyventojai, administratoriai bei bendrijos kviečiami pasiruošti paraiškų teikimui. Visi projektai bus vertinami iš karto po paraiškos pateikimo, todėl projektai bus pradėti įgyvendinti greičiau. Atranka galės būti baigta anksčiau, jeigu pagal priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo ir pateiktas naujas paraiškas bus galima paskirstyti visą kvietimui teikti paraiškas skirtą lėšų sumą. 

2023 metais pirmenybė dėl finansavimo skyrimo suteikiama 2021 ir 2022 metais teiktoms, tačiau nefinansuotoms paraiškoms, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) sudarytą rezervinių paraiškų sąrašą (šiuo metu rezervinių paraiškų sąraše virš 120 paraiškų). Į rezervinių paraiškų sąrašą bus įtrauktos paraiškos, kurioms 2021 ir 2022 metais nepakako finansavimo lėšų ir (ar) kurioms finansavimas buvo skirtas, tačiau projektai per 2021 ir 2022 metus nebuvo įgyvendinti arba neužbaigti įgyvendinti (tokių projektų buvo 85 vnt.). Galutinis metų rezervinių paraiškų sąrašas bus sudaromas pagal paraiškų pateikimo numerius, paraiškoms neskiriant pirmumo prioritetų.

Paramą 2023 metais kaip ir anksčiau administruos APVA. Projektų vykdytojai (daugiabučių namų atstovai ir skirstomųjų tinklų operatorius) turės užpildyti paraiškos ir projekto mokėjimo prašymo formas, kurios integruotos į Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (APVIS). Prisijungimo nuoroda prie APVIS skelbiama APVA interneto svetainėje www.apva.lt.

Taip pat bus kompensuojamos daugiabučio namo atstovo administravimo išlaidos už darbus, susijusius su daugiabučių namų vidaus tinklų įrengimu ar pertvarkymu, ir viryklių įsigijimu – 3 proc. nuo daugiabučių namų vidaus tinklų pertvarkos darbų ir viryklių įsigijimu numatytų maksimalių finansavimo įkainių.

Per 2020, 2021 ir 2022 metus dujų balionų keitimui alternatyviais energijos šaltiniais daugiabučiuose namuose buvo skirta 24 mln. eurų parama, kurios dėka iš 1381 daugiabučių buvo pašalinti 28 328 vnt. dujų balionų (2020 m. – 5 860 vnt., 2021 m. – 12 481 vnt., 2022 m. – 9 987 vnt.). Apie konkrečiose savivaldybėse įgyvendintus projektus ir dar likusius daugiabučius namus, kuriuose vis dar naudojami dujų balionai, bus galima susipažinti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos interneto svetainėje (šiuo metu informacija atnaujinama).

Energetikos ministerija siekia nuolat ir nuosekliai įgyvendinti saugias energijos vartojimo daugiabučiuose namuose didinimo politikos priemones ir taip siekia sukurti palankias sąlygas ir paskatas tam, kad daugiabučių namų gyventojai galėtų pakeisti dujų balionus alternatyviais energijos šaltiniais (elektra arba gamtinėmis dujomis). Įvertinus pavojų, kurį kelia nesaugiai daugiabučiuose namuose naudojami dujų balionai, ir siekiant užtikrinti gyventojų saugumą, Energetikos ministerija 2019 metais parengė veiksmų planą, pagal kurį trijų ir daugiau aukštų daugiabučiuose namuose dujų balionai negalės būti naudojami nuo 2024 m. pabaigos (2023 metų sausio mėnesį pakeisti dujų balionus terminas buvo pratęstas iki 2024 metų). 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą