Savivaldybė padės ūkininkams remontuoti melioracijos įrenginius


Alytaus rajono savivaldybė dėl apsemtų dirbamos žemės plotų gauna daugybę ūkininkų nusiskundimų, todėl sušaukė ūkininkų ir specialistų pasitarimą dėl melioracijos įrenginių.
Pasitarime dėl situacijos ūkiuose ir melioracijos įrenginių dalyvavo Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas, administracijos direktoriaus pavaduotojas Virgilijus Pranskevičius, Žemės ūkio skyriaus vedėjas Stasys Supranavičius, vyr. specialistas Gintaras Klimavičius, UAB ,,Alytaus melioracija“ direktoriaus pavaduotojas Jaunius Stankevičius, Lietuvos ūkininkų sąjungos skyriaus ,,Dzūkijos ūkininkas“ pirmininkas Marius Gudaitis, Alytaus rajono ūkininkai.
Melioracijos įrenginių būklę rajone pristatydamas savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Virgilijus Pranskevičius pastebėjo, kad melioracijos įrenginiai sensta, valstybės asignavimai jiems prižiūrėti kiekvienais metais vis mažėja, o struktūrine parama žemdirbiai galės pasinaudoti tik 2018 m. Todėl savivaldybė nori žemdirbiams padėti susiremontuoti melioracijos įrenginius, dėl kurių avarinių gedimų pastaruoju metu apsėmė vis daugiau dirbamos žemės.
Šiais metais melioracijai Alytaus rajono savivaldybės biudžete skirta 166,3 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų. Savivaldybės administracija kreipsis į savivaldybės tarybą dėl papildomų lėšų skyrimo. Tarybai bus siūloma papildomai skirti 60 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto lėšų Alytaus rajono savivaldybės žemės ūkio ir kaimo bendruomenių projektų finansavimui. Gavus pritarimą, paramai gauti būtų skelbiamas konkursas ir finansuojami projektai skirti avarinės būklės melioracijos įrenginių remontui.
„Ūkininkai, susibūrę į grupes, galėtų teikti projektą finansinei paramai gauti bei turėtų prisidėti 10 procentų reikiamos sumos“, – pažymėjo Žemės ūkio skyriaus vedėjas Stasys Supranavičius.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą