Gegužės 16 d. – išplėstinė seniūnaičių sueiga

2019 m. gegužės 16 d. 17.15 val. Alytaus miesto savivaldybės Posėdžių salėje (Rotušės a. 4) kviečiama išplėstinė Alytaus miesto seniūnaičių sueiga.

Preliminari darbotvarkė:

1. Dėl išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininko ir sekretoriaus išrinkimo, bendruomeninių organizacijų deleguotų narių registravimo, darbotvarkės tvirtinimo.

2. Dėl seniūnaitijų suskirstymo į teritorijas siekiant paskirstyti bendruomeninei veiklai stiprinti numatomą finansavimą (vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. A1-259 patvirtintu Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" įgyvendinimo aprašu). (Pranešėja Sonata Dumbliauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)

3. Dėl priemonei „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" įgyvendinti prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų patvirtinimo. (S. Dumbliauskienė).

4. Dėl didžiausios ir mažiausios vienam projektui galimos skirti valstybės biudžeto lėšų sumos tvirtinimo. (S. Dumbliauskienė).

5. Dėl paraiškų teikimo ir vertinimo tvarkos, viešinimo ir stebėsenos.
(S. Dumbliauskienė).

6. Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio nuostatų taikymo. (pranešėjas Rolandas Juonys, savivaldybės mero patarėjas, Senamiesčio seniūnaitis).

7. Kiti klausimai.

Bendruomeninių organizacijų, su sprendimo priėmimo teise galinčių dalyvauti išplėstinėje seniūnaičių sueigoje, sąrašas. Organizacijos, atitinkančios nuostatų reikalavimus, dėl įrašymo į sąrašą gali kreiptis ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki sueigos. Patariamojo balso teise sueigoje gali dalyvauti miesto savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų, tradicinių religinių bendruomenių atstovai.

Alytaus miesto savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą