Nuo kovo 2 d. – pirmasis paraiškų dėl apsaugos nuo vilkų rinkimas

Kovo 2 d. – balandžio 2 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) bus renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“. Paraiškos bus renkamos pirmą kartą. Praeitą savaitę buvo patvirtintos ir priemonės įgyvendinimo taisyklės, – supažindiname su pagrindiniais reikalavimais gauti šią paramą.

 

Siekiama sumažinti vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą

Pagal KPP veiklos sritį skiriama parama įgyvendinti bendruosius aplinkosaugos tikslus, kad būtų išsaugota biologinė įvairovė ir subalansuotas ekosistemų funkcionavimas, sumažinta vilkų ūkiniams gyvūnams daroma žala.

Pareiškėjams bus kompensuojamos patirtos išlaidos už šias gyvulių apsaugos nuo vilkų priemones:

vielinio elektrinio aptvaro ir (arba) jo dalių;
juostinio elektrinio aptvaro ir (arba) jo dalių;
tinklinio elektrinio aptvaro ir (arba) jo dalių;
elektros tiekimo ir palaikymo įrenginio (-ių) ir (arba) jo (-ų) dalių.

Galimi pareiškėjai – fiziniai ir juridiniai asmenys iš atitinkamų savivaldybių

Paramos pagal veiklos sritį galės kreiptis ne jaunesni kaip 18 m. fiziniai bei juridiniai asmenys. Pareiškėjai turi užsiimti žemės ūkio veikla (deklaruoti pasėlius ir žemės ūkio naudmenas bei turėti Įgyvendinimo taisyklių 2 priede nurodytų Ūkinių gyvūnų registre užregistruotų ūkinių gyvūnų) ir teisėtais pagrindais valdyti žemės sklypus, kuriuose numatoma įrengti apsaugos priemones.

Pareiškėjas privalo laikyti ne mažiau kaip 1 SG (pareiškėjo ūkinių gyvūnų laikymo vietoje laikomų ūkinių gyvūnų vidutinis metinis skaičius, išreikštas sutartiniais gyvuliais) VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro apskaičiuotą įgyvendinimo taisyklėse nustatyta tvarka. Pareiškėjo laikomi ūkiniai gyvūnai turi būti suženklinti ir registruoti Ūkinių gyvūnų registre, kaip tai numatyta Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos apraše.

Žinotina, jog paramos galės kreiptis tik šiose savivaldybėse žemės sklypus valdantys pareiškėjai: Šilalės r., Vilkaviškio r., Klaipėdos r., Alytaus r., Varėnos r., Rokiškio r., Anykščių r., Ignalinos r., Biržų r., Lazdijų r., Kalvarijos, Kaišiadorių r., Kupiškio r., Ukmergės r., Trakų r., Tauragės r., Elektrėnų, Molėtų r., Širvintų r. ir Prienų r.

Šiose savivaldybėse žalos atvejų fiksuota ne mažiau kaip 5 kartus per paskutinius 5 metus – daugiausia žalos atvejų per 5 metus, taigi jose yra didžiausia tikimybė patirti vilkų daromą žalą ūkiniams gyvūnams.

Sąlygos ir reikalavimai gauti paramą

Paramos gavėjai privalo apsaugos nuo vilkų priemones įrengti laikydamiesi įgyvendinimo taisyklėse nustatytų techninių reikalavimų ir rekomendacijų ir jas (apsaugos priemones) išlaikyti bei užtikrinti, kad jos tinkamai veiktų iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos, o įvykus įvykiui, kurio metu būtų sugadintos ar sunaikintos paramos lėšomis įsigytos apsaugos priemonės, savo lėšomis atkurti jas ne mažesne negu atkuriamąja verte ir ne mažesnių techninių parametrų.

Paramos gavėjui svarbu žinoti, jog įgyvendinti projektą ir pateikti mokėjimo prašymą NMA jis privalo per 12 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo.

Dar vienas svarbus reikalavimas – iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos faktiškai išlaikyti ne mažiau negu paraiškos pateikimo metu turėtą metinį vidutinį SG skaičių.

Parama – iki 5 000 Eur be PVM

Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta paramos suma – 1 000 000 Eur.

Vienam paramos gavėjui gali būti skirta iki 5 000 Eur be PVM. Paramos lėšomis PVM nekompensuojamas.

Paramos intensyvumas – 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Paraiškų teikimas

Paraiškos dėl ūkinių gyvūnų apsaugos nuo vilkų galės būti teikiamos teritoriniuose NMA padaliniuose.

Kovo mėnesį nespėjusieji pateikti paraiškų šiai paramai gauti galės tai padaryti ir šių metų vasarą – antrasis paraiškų rinkimas pagal veiklos sritį „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“ numatytas liepos 1 d. – rugpjūčio 31 d.

NMA informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą