Nežinote nuo ko pradėti, kad būtų sutvarkyti jūsų namui priklausantys bendrojo naudojimo objektai? Sušaukite susirinkimą!

Atsižvelgiant į tai, kad dažnai gyventojai nežino nuo ko pradėti, kad būtų sutvarkyti/suremontuoti jų namui priklausantys bendrojo naudojimo objektai, savivaldybė primena, kad sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, taip pat dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų, priimami susirinkimuose.

Vadovaujantis LR civilinio kodekso 4.85 str. 5 d. sušaukti butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą gali raštu pareikalauti ne mažiau kaip 1/4 butų ir kitų patalpų savininkų.

Jeigu gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos valdyba (bendrijos pirmininkas) arba butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotas asmuo, arba butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratorius per vieną mėnesį nuo reikalavimo pateikimo dienos susirinkimo nesušaukia, susirinkimą šaukia 1/4 butų ir kitų patalpų savininkų.

Todėl raginame gyventojus būti aktyviems ir dalyvauti susirinkimuose sprendžiant jiems aktualius su bendrojo naudojimo objektais susijusius klausimus, nes tik patys gyventojai gali priimti sprendimus dėl remonto darbų ir jų atlikimo.

Alytaus miesto savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą