Vilkai pjauna Alytaus rajono ūkininkų avis

Alytaus rajone nuo kovo pabaigos vilkai papjovė 13 avių. Nukentėjo Pivašiūnų, Simno, Punios seniūnijų ūkininkai. Pastarojoje papjauta daugiausia. Savivaldybė ragina žmones imtis kuo efektyvesnių apsaugos priemonių, kurioms galima gauti finansinę paramą, o medžiotojai atkreipia dėmesį, kad vilkai pasisekus medžioklei dažnai grįžta į tą pačią vietą.

Daugiausia avių vilkai papjovė Punios seniūnijoje. Ūkininkai neteko 5 avių. Kaip sakė Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Virgilijus Pranskevičius, paskutinis pranešimas buvo, kad papjauta viena avis, kuri buvo ganoma netgi ne prie miško. „Vilkai vaikšto ir grobio ieško visur. Tad avių, danielių, ožkų laikytojai turi būti budrūs, saugoti juos, įrengti prevencines apsaugos priemones“ , ؘ – sakė V. Pranskevičius.

Ir medžiotojai, ir aplinkos apsaugos, žemės ūkio specialistai tvirtina, kad vilkų daroma žala būtų gerokai mažesnė, jeigu visi ūkininkai reikiamai pasirūpintų savo gyvulių apsauga. Naktį avys ir veršeliai turėtų būti laikomi tvartuose, o galvijai suginti į saugius aptvarus. Šiuose įrengus specialias tvoras, elektrinius piemenis ir signalizacijos sistemas pavojus gerokai sumažėtų.

Kaip sakė Alytaus rajono savivaldybės medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos apskaičiavimo komisijos narė Žemės ūkio skyriaus specialistė Nijolė Valiukevičienė, ūkininkai, norintys gauti vilkų ir kitų medžiojamųjų gyvūnų ūkiniams gyvūnams padarytos žalos atlyginimo kompensaciją, turi ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo žalos pastebėjimo rašytiniu prašymu dėl žalos įvertinimo ir atlyginimo apie tai pranešti savo seniūnijos seniūnui ir informuoti komisiją. Žala kompensuojama, jei gyvūnai buvo paženklinti ir registruoti, buvo taikytos prevencinės apsaugos priemonės.

Laikytojas duomenis apie ūkinio gyvūno gaišimą ar skerdimą savo reikmėms ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo įvykio turi užregistruoti CDB ar pranešti VMVT teritoriniam skyriui užpildydamas GŽ-2 ar GŽ-2a formos pirmąjį egzempliorių, o antrąjį pasilikdamas sau. Nugaišusių ūkinių gyvūnų ausų įsagai neišimami, pasai turi būti grąžinami pasą išdavusiai įstaigai. Žalą kompensuoja Aplinkos apsaugos ministerija iš  specialiosios rėmimo programos.

Žalą kompensuoja Aplinkos apsaugos ministerija iš specialiosios rėmimo programos.

Parama nukentėjusiems nuo vilkų ūkininkams

Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) pirmą kartą buvo renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“. Pateikta 121 paraiška. Daugiausia paraiškų buvo pateikta Alytaus rajono savivaldybėje – 12.

Parama vienam paramos gavėjui gali siekti iki 5000 Eur Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto paramos lėšų. Paraiškos bus įvertintos iki rugpjūčio 4 d.

Paramos lėšomis kompensuojamos šios išlaidos už gyvulių apsaugos nuo vilkų priemonės: vielinio elektrinio aptvaro ir (arba) jo dalys, juostinio elektrinio aptvaro ir (arba) jo dalys, tinklinio elektrinio aptvaro ir (arba) jo dalys, elektros tiekimo ir palaikymo įrenginio (-ių) ir (arba) jo (-ų) dalys. Kompensuojama 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų be PVM.

Paraiškos prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą bus renkamos dar kartą – nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą