Papildomoms mokinių konsultacijoms – 5,1 mln. eurų

Mokymosi sunkumų patiriantys mokiniai ir šiais mokslo metais gali naudotis papildomomis mokytojų  konsultacijomis. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skiria 5,1 mln. eurų mokinių konsultacijoms mokymosi praradimams dėl COVID-19 pandemijos kompensuoti. Šios lėšos numatytos atlyginti pedagogams už darbo valandas.

„Kontaktinis ugdymas labiausiai atitinka mokinių interesams ir yra produktyviausias. Visgi COVID-19 dar nepasitraukė ir turime gyventi tokiomis sąlygomis. Kai kuriems vaikams ar net klasėms jau teko ar teks izoliuotis ir mokytis nuotoliniu būdu. Nenorime, kad anksčiau dėl nuotolinio mokymosi atsiradusios žinių spragos gilėtų ar rastųsi naujų. Pavasario patirtis parodė, jog papildomos konsultacijos padėjo įvairių klasių mokiniams kompensuoti mokymosi praradimus, tad siekiame, kad tokią galimybę pasimokyti papildomai mokiniai turėtų ir šiais mokslo metais“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

5,1 mln. eurų savivaldybėms ir mokykloms yra skirti iš ŠMSM asignavimų. Konsultacijoms skirtos lėšos savivaldybes ir valstybines mokyklas pasieks iki spalio pabaigos. Pinigai paskirstyti proporcingai pagal mokinių skaičių.

Konsultacijos gali būti organizuojamos visų klasių mokiniams kontaktiniu arba nuotoliniu būdu. Vienai klasei ar iš kelių klasių mokinių sudarytai grupei gali būti rengiamos matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, gimtosios kalbos (tautinių mažumų mokyklose), užsienio kalbų, pasaulio pažinimo, gamtos ir žmogaus, fizikos, chemijos, biologijos, gamtos mokslų, informacinių technologijų, istorijos ir geografijos konsultacijos.

Praėjusių mokslo metų pavasarį papildomoms mokinių konsultacijoms buvo skirti 1,7 mln. eurų. Savivaldybių duomenimis, už minėtas lėšas organizuota virš 80 tūkst. konsultacijų mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, ir dar virš 17 tūkst. konsultacijų abiturientams, besirengiantiems brandos egzaminams.

Su švietimo, mokslo ir sporto ministrės įsakymu Dėl konsultacijų mokiniams, skirtų mokymosi praradimams kompensuoti, tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms ir valstybinėms mokykloms galima susipažinti čia: https://bit.ly/3oU5XBO

 

SMM.lt informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą