Alytiškiai dalyvavo Lietuvos partizanų pagerbimo šventėje

Alytaus rajono savivaldybėje, Krokialaukio seniūnijoje, 2021 m. lapkričio 21 d. vyko Lietuvos partizanų pagerbimo šventė, kurioje dalyvavo ir gausus būrys alytiškių: patriotiški ir pilietiški Dzūkijos sostinės gyventojai, vadovaujami Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojo Povilo Labuko, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (toliau – LPKTS) nariai, vadovaujami šios organizacijos Alytaus filialo valdybos pirmininkės Stasės Tamašauskienės ir jos pavaduotojo Romualdo Požėros, mūsų mieste gyvenantys šauliai, vadovaujami Lietuvos šaulių sąjungos (toliau – LŠS) Karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės vado Skirmanto Valatkevičiaus, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos (vadovaujami gimnazijos direktoriaus pavaduotojo ugdymui Aleksandro Kirilovo) ir Alytaus Putinų gimnazijos (vadovaujami šios gimnazijos fizinio ugdymo mokytojo metodininko, jaunųjų šaulių klasių kuratoriaus Gintaro Kličiaus) jaunieji šauliai. Renginyje taip pat dalyvavo Lietuvos sportinio ėjimo asociacijos prezidentas Kastytis Pavilonis ir VšĮ Alytaus poliklinikos direktorius Marius Jasaitis su dukra Petra. 

Šventė prasidėjo Ūdrijos Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje šv. Mišiomis už žuvusius Lietuvos partizanus, kovojusius Dainavos apygardos Dzūkų rinktinėje, veikusioje Alytaus apylinkėse. Šv. Mišias aukojo Alytaus Šv. Angelų Sargų ir Ūdrijos parapijų klebonas, Alytaus dekanato dekanas kun. Arūnas Užupis, ypatingą dėmesį skyręs Sabališkės miške, netoli Barkūniškio kaimo, Krokialaukio seniūnijoje 1951 m. spalio 19 d. žuvusiems keturiems Lietuvos partizanams. 

Šventė tęsėsi Sabališkės miške, Barkūniškio kaimo apylinkėse, Lietuvos partizanų žūties vietoje. Čia 1951 m. spalio 19 d. žuvo Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės vadas Juozas Kučinskas-Spyruoklis, Dzūkų rinktinės Kęstučio tėvūnijos vadas Juozas Marčiulynas-Dėdė, partizanas Česlovas Juškelis-Deimantas ir partizanė, Dzūkų rinktinės štabo ryšininkė Ieva Židelevičiūtė-Marytė. Vietinių tautiškai ir patriotiškai nusiteikusių žmonių iniciatyva, bendruomenės „Želmuo“ (Ūdrijos kaimas) pirmininkės Nijolės Kanaukienės prašymu, sutikus Alytaus rajono savivaldybės administracijos Krokialaukio seniūnijos seniūnei Gintarei Navickienei ir Punios girininkijos girininkui Arvydui Žvinakevičiui, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro rūpesčiu šių partizanų žūties vietoje prie buvusio bunkerio duobės 2021 m. rudenį buvo pastatytas Vyčio Kryžiaus formos granitinis atminimo ženklas, kuriame iškalti pirmiau paminėtų žuvusių Lietuvos partizanų vardai, pavardės ir slapyvardžiai. Kur yra užkasti žuvusiųjų kovotojų palaikai, nėra žinoma. 
Pagerbdami Lietuvos partizanų atminimą, šventės dalyviai sugiedojo „Tautišką giesmę“. Šventę gražiai vedęs Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro Alovės skyriaus meno vadovas Mindaugas Verbickas pateikė istorinę Lietuvos partizanų kovų apžvalgą ir daug svarbių faktų. Renginyje skambėjo partizaniškos ir patriotinės dainos, kurias atliko Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro sekstetas (vadovas Edvinas Zaleckas) ir Alytaus rajono Genių bendruomenės ansamblis (vadovas Mindaugas Verbickas).

LŠS Karininko Antano Juozapavičiaus šaulių rinktinės 101-osios kuopos vadas dimisijos majoras Antanas Karalukas papasakojo apie Sabališkės miško bunkeryje gyvenusius ir kovojusius už lietuvių tautos laisvę ir Lietuvos valstybės nepriklausomybę ir žuvusius partizanus, kuriuos, tuomet būdamas septynerių metų vaikas, jis matė savo akimis. 

Gražias ir prasmingas kalbas pasakė Alytaus rajono savivaldybės mero pavaduotoja Dalia Kitavičienė ir Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojas Povilas Labukas, pabrėžę, kaip svarbu mums visiems mylėti Tėvynę, gerbti savo Tautą, jos vertybes ir siekti, kiek įmanoma, didesnės vienybės.

Vyčio Kryžiaus formos granitinį atminimo ženklą pašventino Alytaus Šv. Angelų Sargų ir Ūdrijos parapijų klebonas, Alytaus dekanato dekanas kun. Arūnas Užupis. Žuvusieji Lietuvos partizanai pagerbti tylos minute ir trimis salvėmis, kurias atliko Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų (toliau – KASP) Dainavos apygardos 1-osios rinktinės kariai, vadovaujami leitenanto Lino Šimkaus. 

Prie Vyčio Kryžiaus formos granitinio atminimo ženklo buvo padėtos gėlės ir uždegtos atminimo žvakutės. 

Šventės dalyviai, plazdant vėjyje Lietuvos valstybės vėliavoms (Trispalvėms) ir Lietuvos valstybės istorinėms vėliavoms (su Vyčiu), LPKTS Alytaus filialo vėliavai, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago ir Alytaus Putinų gimnazijų vėliavoms, renginį užbaigė visi kartu sudainuodami gerai žinomą dainą „Brangiausios spalvos“ (muzika ir žodžiai Kęstučio Vasiliausko).  

Lietuvos partizanų pagerbimo šventę organizavo Alytaus rajono savivaldybė, Alytaus rajono savivaldybės kultūros centras, Lietuvos kariuomenės KASP Dainavos apygardos 1-oji rinktinė, LŠS Karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-oji rinktinė. Renginyje taip pat dalyvavo Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys žmonės, Alytaus rajono Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus ir Miroslavo gimnazijų jaunieji šauliai.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos
Švietimo ir sporto skyriaus informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą