Šaulių vadovai mokosi net per atostogas

Įpusėjus mokinių pavasario atostogoms Lietuvos šaulių sąjungos karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės jaunųjų šaulių būrelių vadovai sėmėsi žinių mokymuose „Praktinės rekomendacijos neformaliojo vaikų švietimo įgūdžių formavimui“, kurie vyko LK Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono mokomuosiuose laukuose ir šaudykloje. Mokymus vedė Lietuvos šaulių sąjungos karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės vado pavaduotojas Juozas Luckus. Programos tikslas – pateikti jaunųjų šaulių būrelių vadovams praktines rekomendacijas neformaliojo vaikų švietimo įgūdžių formavimui, skatinti skirtingų institucijų jaunųjų šaulių būrelių vadovų glaudų bendravimą ir bendradarbiavimą organizuojant neformaliojo vaikų švietimo veiklas.

Mokymuose pristatytos praktinės rekomendacijos neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų organizavimui, tenkinant vaikų ir jaunuolių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padedant jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Ypatingas dėmesys skiriamas neformaliojo vaikų švietimo veiklų organizavimo saugumui užtikrinti. Programos dalyviai įgijo praktinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių organizuojant žygius, pratybas, vaikų stovyklas, orientavimosi vietovėje veiklas, pilietinės iniciatyvos renginius, aptarė neformaliojo vaikų švietimo veiklų organizavime kylančius iššūkius.

Mokymų metu užsimezgęs tiesioginis bendravimas tarp neformaliojo švietimo užsiėmimų vadovų sudaro sąlygas glaudesniam skirtingų institucijų pedagogų ir mokinių bendravimui bei bendradarbiavimui organizuojant neformaliojo vaikų ugdymo užsiėmimus.

 

LŠS karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą