Mokyklų lyderystės iniciatyvų renginys Miroslavo gimnazijoje

Balandžio 6 d. (mokinių atostogų metu) Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos ir Alytaus r. Miroslavo gimnazijos kai kurie mokytojai, mokinių ir tėvų atstovai dalyvavo projekto ,,Lyderių laikas 3“ mokyklų lyderystės iniciatyvų renginyje „Praktinių metodų taikymas mokinių įtraukimui ir geresniems rezultatams“. Renginio moderatorė Eglė Mačionienė, švietimo konsultantė, Lazdijų švietimo centro direktorė, pristatė minėtą projektą, o pranešėjai Romualdas Gelažauskas, Alytaus r. Miroslavo gimnazijos direktorius, ir Idalija Šukevičienė, Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos direktorė, kalbėjo apie Alytaus r. savivaldybės pokyčio projekto idėją, skaitė pranešimą tema „Pokyčių projekto LL3 kūrimo etapai“.

Renginio kita dalis buvo skirta mokytojų veiklų, patirčių pristatymui. Asta Dvareckienė, Alytaus r. Miroslavo gimnazijos mokytoja, supažindino su savo studijomis: ji kalbėjo tema „Švietimo lyderystės studijos ISM Vadybos ir ekonomikos universitete“. Rasa Zubrickienė, švietimo konsultantė, Alytaus Jotvingių gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė, pasakojo apie tai, kaip ji taiko praktinius metodus, siekdama įtraukti mokinius ir gerinti rezultatus.

Gerųjų patirčių paieška, sėkmės istorijos buvo dar viena įdomi renginio dalis. Pranešimą tema „Netradicinių metodų taikymas pamokoje – kelias į mokinių motyvacijos stiprinimą“ skaitė Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos mokytoja Lina Kurkutytė, o apie projektinę veiklą kaip vieną iš galimybių ugdyti kūrybišką asmenybę pasakojo tos pačios gimnazijos socialinė pedagogė Alma Sorakienė.

Eksperimentus, kurie buvo atlikti pamokų metu mokinių, demonstravo Miroslavo gimnazijos pradinių klasių mokytojos Asta Dvareckienė ir Angelė Narkunienė. Galima sakyti, kad pati įspūdingiausia renginio dalis buvo kūrybinės dirbtuvės „Kaip kurti įtraukiančią mokymo(si) aplinką“.

Refleksija parodė, kad „Lyderių laikas 3“ mokyklų lyderystės iniciatyvų renginys „Praktinių metodų taikymas mokinių įtraukimui ir geresniems rezultatams“ buvo ir naudingas, ir prasmingas.

 

LL3 Alytaus r. Miroslavo gimnazijos ir

Krokialaukio Tomo-Noraus Naruševičiaus gimnazijos informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą