Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymus baigė penktoji grupė

Lazdijų rajono savivaldybėje GIMK mokymų dalyviams buvo įteikti pažymėjimai, kurie liudija, kad buvo išklausyti 30 val. mokymai pagal bendrąją globėjų (rūpintojų) ir įtėvių programą. Pažymėjimus įteikė Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centro „Židinys“ direktorius Egidijus Aleksonis.

Egidijus Aleksonis džiaugėsi, kad dvi mokymų dalyvės, Daiva Sabestinienė ir Audronė Piličiauskienė, pasiryžo priglausti be tėvų globos likusius vaikus. Nors krizinėje situacijoje atsidūrusiais mažamečiais pasirūpinti galėtų daugelis, tačiau tik keletas sutinka paaukoti savo laiką, skirti rūpestį ir į namus priimti bet kuriuo paros metu nelaimės ištiktus vaikus.

Socialinės globos centro „Židinys“ direktorius, globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo specialistės Raminta Mitrikevičienė ir Dovilė Mizerienė sveikino naująsias komandos nares ir patikino, kad nors darbas sunkus, tačiau labai reikalingas. Taip pat ramino, kad naujosios globėjos niekada nebus paliktos vienos ir iškilus sunkumams visada galės kreiptis pagalbos, konsultuotis ir palaikyti ryšius.

Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centras ,,Židinys“ globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo specialistai informuoja, kad spalio mėnesį pradėdami jau šeštieji atnaujinti ir trumpesni globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų ir įtėvių rengimo mokymai, skirti asmenims, ketinantiems globoti (rūpintis), įvaikinti, vaiką, teikti vaikų priežiūros paslaugas, įtėviams, globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams ir asmenims, dirbantiems bendruomeniniuose vaikų globos namuose.

GIMK mokymai yra nemokami, juos gali lankyti visi norintys asmenys. Programą sudaro 7 grupiniai susitikimai (globėjams, įtėviams) ir papildomi 6 mokymai budintiems globotojams pagal specializuotą asmenų, ketinančių teikti socialinės priežiūros paslaugas. Mokymai organizuojami vieną kartą per savaitę iki 3 val. trukmės, visiems asmenims priimtinu laiku.

Visi norintys ir galintys prisijungti prie GIMK mokymų yra labai laukiami. Dėl detalesnės informacijos galima kreiptis į Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centras „Židinys“ globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo specialistes Ramintą Mitrikevičienę, tel.: 8687 39572, Dovilę Mizerienę, tel.: 8613 13706 arba globos koordinatorę Kristiną Rudzinskę, tel.: 8646 02487, adresu: Vilniaus g. 1, Lazdijai, 3 aukštas, 302 kab.

Lazdijų rajono savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą