Alytaus rajone bus plečiamas vaikų dienos centrų tinklas

 

Alytaus rajono savivaldybė plečia vaikų dienos centrų tinklą. Rimėnuose ir Butrimonyse bus įkurti du vaikų dienos centrai.

Alytaus rajono savivaldybė pritarė projekto „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Alytaus rajono savivaldybėje“ rengimui, kurio metu numatyta įkurti 2 vaikų dienos centrus.

Vienas centras bus įkurtas Daugų seniūnijoje Rimėnų kaime Beržų g. 8. Dalyje pastato patalpų bus atlikti remonto darbai, vykdant pastato rekonstrukciją, pastatytas priestatas, įsigyti baldai ir įranga vaikų dienos centrų veiklai vykdyti. Numatoma, kad Rimėnų vaikų dienos centrą lankys 30 vaikų.

Dar vienas centras numatytas įrengti Butrimonių sen. Butrimonių miestelyje pastate, esančiame adresu Vytauto g. 31. Čia numatoma atlikti patalpų remontą, įsigyti baldus ir įrangą veiklai vykdyti. Planuojama, kad Butrimonių vaikų dienos centrą lankys 15 vaikų.

Pasak Alytaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjos Dalios Burlinskienės, projektas orientuotas į vaikus iš socialinę riziką patiriančių ar nepasiturinčių šeimų, taip pat į jų šeimos narius: „Projektui suplanuotos investicijos bus skirtos nestacionarių paslaugų infrastruktūros plėtrai. Plėtojant vaikų dienos centrų tinklą, prisidėsime prie to, kad vaikai nepatektų į globos įstaigas“.

Preliminari viso projekto vertė – 200,8 tūkst. eurų. Projektas 100 proc. finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

Alytaus rajono savivaldybės taryba pritardama projekto rengimui įsipareigojo užtikrinti netinkamų, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinų išlaidų ir tinkamų projekto išlaidų dalies, kurios nepadengia projektui skiriamas finansavimas (jeigu tokios išlaidos būtų patirtos), apmokėjimą iš Alytaus rajono savivaldybės biudžeto lėšų, gavus Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansinę paramą. Taip pat užtikrinti projekto tęstinumą 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

Projekto partneris, kuris vykdys Rimėnų ir Butrimonių vaikų dienos centrų veiklas – viešoji įstaiga Alytaus šeimos pagalbos centras.

Šiuo metu Alytaus rajone veikia du vaikų dienos centrai Pivašiūnuose bei Kumečiuose, kuriuos bendrai lanko per 30 vaikų.


Alytaus rajono savivaldybės informacija

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą