Pasinaudokite Alytaus miesto savivaldybės parama smulkiajam ir vidutiniam verslui!

Kiekvienam verslui, ypač naujai besikuriančiam, reikalingos lėšos investicijoms ir plėtrai. Dažnai atrodo, kad gauti finansinę pagalbą yra neįmanoma, tačiau Alytaus miesto savivaldybė kasmet skiria paramą smulkiajam ir vidutiniam verslui – Alytaus mieste registruotiems ir veikiantiems verslo subjektams. Šiemet parama siekia 50 tūkst. eurų. Jos tikslas – skatinti verslumą, įmonių kūrimąsi ir plėtrą Alytaus mieste, didinant gyventojų užimtumą.

Šeši išlaidų kompensavimo būdai 

Smulkaus ir vidutinio verslo subjektai, veikiantys Alytuje, gali pasinaudoti net šešiais išlaidų kompensavimo būdais:

1. Įmonės steigimo išlaidos. Maksimali kompensuojama suma – 350 eurų (iki 100 Eur įmonės steigimo išlaidos ir iki 250 Eur darbų ir priešgaisrinės saugos mokymų išlaidos). Parama skiriama ne daugiau kaip vienai to paties steigėjo įsteigtai įmonei einamaisiais metais. Įmonė Alytaus mieste turi būti įregistruota ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius.

2. Verslo plano bei investicinio projekto ir paraiškos parengimo dalinis kompensavimas (iki 1 000 eurų, iki 100 proc. patirtų ir dokumentais pagrįstų išlaidų). 

3.  Paskolos palūkanų dalinis kompensavimas iki 50 proc. (ne daugiau kaip 1 500 eurų). Paskolos palūkanų dalinis kompensavimas vykdomas pagal pareiškėjo pateiktą banko (kredito įstaigos) pažymą apie priskaičiuotas ir sumokėtas palūkanas.

4.  Nekilnojamojo turto nuomos išlaidų dalinis finansavimas pirmus veiklos metus iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 1 000 eurų. Ši finansavimo forma taikoma, jei nuomojamos patalpos yra priskirtos negyvenamųjų pastatų grupei, nuomos sutartis įregistruota Registrų centre. 

5.  Gavusiems valstybės paramą vietinių užimtumo iniciatyvų projektams įgyvendinti – 100 eurų vienai darbo vietai įkurti, išskyrus vadovo darbo vietą.

6.  Bendradarbiavimo su švietimo įstaigomis patirtos išlaidos (iki 50 proc.) arba kai įmonė kuria prototipą, finansuojama iki 100 proc. paslaugų vertės.

Bendra parama verslui negali viršyti 2 500 eurų vienam pareiškėjui. Atkreipiame dėmesį, kad išlaidos pripažįstamos tinkamomis, tik jei jos apmokėtos per finansų institucijas ir pateikti visi išlaidas pagrindžiantys dokumentai.

Paraiškos priimamos iki lapkričio 1 dienos

Alytaus miesto savivaldybė skatina ir kviečia šiemet drąsiai teikti prašymus dėl verslo skatinimo. Tokiu būdu kiekviena įmonė gali įgyvendinti savo siekiamus tikslus ir palengvinti finansinę naštą.  

Prašymai skirti lėšų priimami savivaldybės administracijos priimamajame arba pateikiami elektroniniu paštu info@alytus.lt. Kontaktai pasiteirauti:

  • Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja Auksė Juonienė. Tel. (8 315) 55 115. Mob. tel. 8 626 56 460. El. p. aukse.juoniene@alytus.lt 
  • Turto valdymo ir verslo skyriaus specialistė Kristina Samasionokaitė. Tel. (8 315) 55 139. Mob. tel. 8 616 89 170 . El. p. kristina.samasionokaite@alytus.lt.

AMS, Komunikacijos skyriaus informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą