Ūkininkai jau gali kreiptis vienkartinės arba periodinės išmokos už karantino laikotarpį

Išmoka skiriama smulkiesiems, individualią žemės ūkio veiklą vykdantiems asmenims, kurių ūkių (valdos) dydis iki 4 ekonominių dydžio vienetų (EDV).

Ūkininkai, atitinkantys Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 5 straipsnyje 1 ir 2 dalyse įtvirtintas sąlygas,  jau gali kreiptis vienkartinės arba periodinės išmokos už karantino laikotarpį.  

Smulkūs ūkininkai, kurių ūkio (valdos) dydis mažesnis nei 4 EDV, priklausomai nuo to, ar dirba pagal darbo sutartį ar ne, gali gauti vienkartinę arba periodinę išmokąTaigi, asmeniui bus skiriama viena iš šių dviejų išmokų.

Sąlygos VIENKARTINEI išmokai gauti yra tokios:

1. turi ūkį, kuris pagal 2019 m. duomenis yra mažesnis nei 4 ekonominio dydžio vienetai (EDV);

2. už 2019 m. deklaravęs žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus (išskyrus deklaravusius vien tik ganyklas, pievas arba daugiametes žoles Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus DGP ir GPŽ kodais) arba, jeigu žemės ūkio naudmenos 2019 m. nebuvo deklaruotos,  turi ne mažiau kaip vieną sąlyginį gyvūną, apskaičiuotą per 2019 m. laikotarpį;

3. karantino laikotarpiu buvo deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje, kurioje gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų skaičius 2020 m. kovo 16 d. duomenimis neviršija 6 tūkst. gyventojų (gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičius, pateikusio prašymą asmens gyvenamojoje teritorijoje, bus nustatomas pagal VĮ Registrų centro duomenis  š. m. kovo 16 d.);

4. karantino laikotarpiu nedirbo pagal darbo sutartis arba neturėjo darbo santykiams prilygintų santykių;

1. karantino laikotarpiu negavo nedarbo socialinio draudimo išmokos;

2. negauna fiksuotos išmokos dirbantiesiems savarankiškai.

Sąlygos PERIODINEI išmokai gauti yra tokios:

Periodinė išmoka už karantino laikotarpį priklauso, jeigu individualią žemės ūkio veiklą vykdantis žmogus karantino laikotarpiu dirbo dar ir pagal darbo sutartį.

1. turi ūkį, kuris pagal 2019 m. duomenis yra mažesnis nei 4 ekonominio dydžio vienetai (EDV);

2. už 2019 m. deklaravęs žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus (išskyrus deklaravusius vien tik ganyklas, pievas arba daugiametes žoles Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus DGP ir GPŽ kodais) arba, jeigu žemės ūkio naudmenos 2019 m. nebuvo deklaruotos,  turi ne mažiau kaip vieną sąlyginį gyvūną, apskaičiuotą per 2019 m. laikotarpį;

3. karantino laikotarpiu buvo deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje, kurioje gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų skaičius 2020 m. kovo 16 d. duomenimis neviršija 6 tūkst. gyventojų (gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičius, pateikusio prašymą asmens gyvenamojoje teritorijoje, bus nustatomas pagal VĮ Registrų centro duomenis  š. m. kovo 16 d.);

1. negauna fiksuotos išmokos dirbantiesiems savarankiškai;

2. karantino laikotarpiu dirbo pagal darbo sutartį arba turėjo darbo santykiams prilygintų teisinių santykių, tačiau priskaičiuotas darbo užmokestis per karantiną buvo ne didesnis kaip minimali mėnesinį alga (607 eurai bruto per mėnesį). Vertinamas atitinkamą karantino mėnesį priskaičiuotas darbo užmokestis.

Jeigu asmuo, kreipęsis dėl kurios nors iš šių išmokų, miršta iki jos išmokėjimo, išmoka gali būti išmokama artimajam, kuris paveldi mirusiojo turtą. Dėl to, pateikiant laisvos formos prašymą, reikėtų kreiptis į Sodrą.

Norint gauti išmoką, asmuo turi kreiptis į seniūnijos žemės ūkio skyriaus specialistą, pagal savo deklaruotą gyvenamą vietą ir užpildyti nustatytos formos prašymą.

Savivaldybių administracijos užpildytus Prašymų registracijos sąrašus, naudojant pašto tinklą, pateikia Fondo valdybai per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo informacinę sistemą vieną kartą per kalendorinį mėnesį šiais terminais:

apie Prašymus, pateiktus nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. iki 2020 m. rugsėjo 30 d.

– nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2020 m. spalio 5 d.;

apie Prašymus, pateiktus nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2020 m. spalio 31 d.

– nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. lapkričio 5 d.;

apie Prašymus, pateiktus nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. lapkričio 30 d.

 – nuo 2020 m. gruodžio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 5 d.;

apie Prašymus, pateiktus nuo 2020 m. gruodžio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 11 d.

– nuo 2020 m. gruodžio 12 d. iki 2020 m. gruodžio 15 d.

Asmeniui teikiant prašymą, reikalingi dokumentai:

1. Asmens tapatybę įrodantis dokumentas.

2. Įgaliojimas, patvirtintas notaro, jeigu prašymą pateikia asmens atstovas.

3. Banko sąskaitos numeris.

SVARBU! Prašymą reikia pateikti iki š. m. gruodžio 11 d.

Alytaus rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus specialistų telefonai seniūnijose:

 

Alytaus              tel. 8 609 62 067

Alovės                tel. 8 684 90 201

Butrimonių         tel. 8 609 62 561

Daugų                tel. 8 672 45 034

Krokialaukio      tel. 8 684 90 494

Miroslavo           tel. 8 672 45 397

Nemunaičio        tel. 8 609 94 198

Pivašiūnų           tel. 8 675 17 352

Punios                tel. 8 677 32 106

Raitininkų          tel. 8 684 80 436

Simno                 tel. 8 672 45 689

arsa.lt informacija

 

 

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą