Finansines ataskaitas šiemet pateikė beveik kas antras juridinis asmu


Finansinės atskaitomybės dokumentus juridiniai asmenys šiemet teikė aktyviau nei pernai, tačiau nemaža dalis šią prievolę turinčių įmonių ar organizacijų vis dar nutyli savo finansinius duomenis.
Registrų centro duomenimis, finansinių ataskaitų rinkinius už 2016-uosius metus yra pateikę 79 804 juridiniai asmenys – tai yra beveik pusė visų prievolę teikti finansinius rezultatus turinčių juridinių asmenų, kurių skaičiuojama 161 tūkst. Palyginimui, pernai metų pabaigoje finansines atskaitomybės dokumentus už 2015 m. buvo pateikę kiek daugiau nei 77 tūkst. iš beveik 159 tūkst. šią prievolę turėjusių juridinių asmenų.
Finansinius duomenis už praėjusius metus Juridinių asmenų registrui pateikė 64 613 uždarųjų akcinių bendrovių, 332 akcinės bendrovės, 4 976 mažosios bendrijos, 3 799 viešosios įstaigos, 4 490 asociacijų, 338 labdaros ir paramos fondai, 274 individualios įmonės ir dar beveik tūkstantis kitų teisinių formų organizacijų.
Nors tendencijos rodo, kad finansines ataskaitas juridiniai asmenys kasmet teikia vis aktyviau, ne-maža dalis jų prievolės vis dar nevykdo laiku. Siekdamas didinti skaidrumą ir ragindamas įmones teikti savo finansinius duomenis, Registrų centras viešai skelbia informaciją apie finansinių ataskaitų nepateikusias įmones. Nuolat atnaujinamą tokių įmonių sąrašą galima rasti Registrų centro tink-lalapyje.
Be to, juridinius asmenis aktyviau teikti finansinės atskaitomybės dokumentus turėtų skatinti ir rizi-ka būti priskirtoms prie nepatikimų. Nuo 2016 m. kredito biuras "Creditinfo" prievolės teikti finan-sinius duomenis nesilaikančioms įmonėms neskaičiuoja kredito reitingo. Įmones pagal kredito rei-tingą įprastai vertina bankai, lizingo bendrovės, draudimo ar kitos įmonės, todėl finansinės atskai-tomybės dokumentų nepateikusiems juridiniams asmenims tampa sudėtingiau užsitikrinti palankias sutarčių sąlygas ar gauti kreditą finansų įstaigose. Kredito biuro skaičiavimais, praėjusiais metais finansinių rezultatų nepateikimas neigiamos įtakos turėjo daugiau nei 14,6 tūkst. įmonių kredito reitingams.
Registrų centras primena, kad metinių finansinių ataskaitų rinkinius Registrų centrui turi teikti akci-nės, uždarosios akcinės, kooperatinės ir žemės ūkio bendrovės, valstybės ir savivaldybių įmonės, mažosios bendrijos, labdaros ir paramos fondai, asociacijos, viešosios įstaigos ir kitų teisinių formų juridiniai asmenys.

Už metinių finansinių ataskaitų rinkinių nepateikimą Juridinių asmenų registrui teisės aktų nustatyta tvarka juridinio asmens vadovui kyla administracinė atsakomybė. Teismo sprendimu jam gali būti skirta bauda nuo 200 iki 3 000 eurų.
Papildoma informacija:
Prievolė teikti metinių finansinių ataskaitų rinkinius Juridinių asmenų registrų atsirado 2004 m. Nuo 2010 m. finansinės ataskaitos teikiamos tik elektronine forma.

Atliekant teorinius prievolę teikti finansinės atskaitomybės dokumentus turinčių juridinių asmenų skaičiavimus, į juos įtraukiami ir teisinius statusus „likviduojamas“, „bankrutuojantis“ ir kt. turinys juridiniai asmenys, taigi ir tie juridiniai asmenys, kurie veiklos galima nevykdo.Registrų centro informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą