Pakeisti reikalavimai susietajai paramai už pienines karves gauti

Artėjant žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimui, suklusti turėtų sieksiantys susietosios paramos už pienines karves. Jų laukia kelios esminės naujovės.

Pieninių karvių nepertraukiamo išlaikymo valdoje laikotarpis – 3mėn.

Nuo šių metų parama bus mokama valdos valdytojams už Ūkinių gyvūnų registre (ŪGR) įregistruotas valdos valdytojo ir (ar) partnerių vardu bei nepertraukiamai išlaikytas valdoje 2021 m. balandžio 1 d. – birželio 30 d. (tris mėnesius)  pienines karves.  Anksčiau buvo skaičiuojamas 12 mėnesių vidurkis (nuo praėjusių metų balandžio 1 d. iki einamųjų metų kovo 30 d.).

Nebus vertinamas  rinkai patiektas  pieno kiekis. Iki šiol iš pareiškėjų, pretenduojančių į paramą, buvo reikalaujama, kad vidutinis rinkai patiektas pieno kiekis iš vienos pieninės karvės 12 mėnesių laikotarpiu siektų ne mažiau kaip 500 kg.

Vietoje šio kriterijaus atsirado naujas – norintys gauti paramą taip pat turi būti pateikę informaciją ŪGR apie pieninės karvės prieauglio atvedimą arba gaišimą (negyvo prieauglio atvedimą arba išsimetimą) nuo 2019 m. spalio 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d. Duomenys apie tai turi būti įregistruoti šiame registre.

Svarbu nepamiršti

Žemės ūkio ministerija primena, kad ūkininkai, norintys gauti susietąją paramą už pienines karves, toje pačioje paraiškoje turi pažymėti, kad nori ją gauti.

Taip pat svarbu nepamiršti ir kitų reikalavimų.

Pieninių veislių karvių laikytojai privalo laikytis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo reikalavimų. Būtina nepavėluoti ir per 7 kalendorines dienas pranešti ne tik pieninių veislių karvių, bet ir prieauglio perkėlimo (išvežimo, atvežimo) ir kaitos (atvedimo, gaišimo, paskerdimo) duomenis ŪGR.

Turintys prisijungimą prie ŪGR laikytojai duomenis gali įsivesti patys. Neturintys prisijungimo, dokumentus gali pateikti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) teritoriniam padaliniui arba pasinaudoti ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo paslaugų teikėjo paslaugomis.

Užpildytus ir pasirašytus dokumentus VMVT teritoriniam padaliniui jau galima siųsti ir el. paštu.

Taip pat svarbu nuolat tikrinti, ar pieninės karvės nėra pametusios ausų įsagų. Pastebėjus, kad įsagas pamestas, būtina nedelsiant, ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas, jį užsakyti. Gavus įsagą – tinkamai  juo paženklinti karvę.

Reikalavimai tinkamai ženklinti ūkinius gyvūnus ir registruoti juos Ūkinių gyvūnų registre, atgaminti pamestus ausų įsagus nustatytais terminais taikomas visiems galvijams.

Parama nebus skiriama

Planuojantys siekti susietosios paramos turėtų žinoti, kad parama už konkrečią karvę nebus skiriama, jeigu ŪGR nėra duomenų apie jos prieauglio atvedimą arba gaišimą 18 mėn. laikotarpiu (nuo 2019 m. spalio 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d.).

Taip pat parama už konkrečią pieninę karvę nebus skiriama, jeigu jos išlaikymo laikotarpiu (2021 m. balandžio 1 d. – birželio 30 d.) valdos valdytojas ar jo partneris duomenis apie jos perkėlimą ir (ar) kaitą pateiks ŪGR  pavėluotai – po 7 kalendorinių dienų.

Jeigu šių metų balandžio 1 d. – birželio 30 d. pieninė karvė bus parduota ar dovanota kitos valdos valdytojui ir (ar) partneriui, parama už šią karvę taip pat negalės būti skirta.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. visas patikras dėl ūkinių gyvūnų  registravimo ir ženklinimo reikalavimų laikymosi atlieka viena institucija – VMVT, kuri perduoda patikrų duomenis VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui bei Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos.

2021–2022 m. susietosios paramos už pienines karves administravimo taisykles galite rasti čia.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą