Smulkiesiems ūkiams – beveik 21 mln. Eur

15 tūkst. Eur – tiek vienam verslo planui įgyvendinti gali gauti smulkieji ūkininkai. Visą kovo mėnesį jie kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“. Šiam paraiškų priėmimui skirta 20,66 mln. Eur (iš jų 5 mln. Eur – pieninei galvijininkystei).

Remiama žemės ūkio produktų gamyba, žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) perdirbimas ir tiekimas rinkai. Išmoka mokama 2 dalimis: pirmoji išmokos dalis (80 proc.) mokama po to, kai priimamas sprendimas skirti paramą, o likusi dalis (20 proc.) mokama tuo atveju, jeigu verslo planas įgyvendinamas tinkamai.

Parama skiriama fiziniams asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla ir iki paramos paraiškos pateikimo dienos įregistravusiems savo vardu valdą ir ūkininko ūkį. Paramos gavėjas turi įsipareigoti tinkamai įgyvendinti verslo planą, t. y. atlikti visas verslo plane numatytas investicijas, produkcijos standartine verte išreikštą valdos ekonominį dydį padidinti ne mažiau kaip 20 proc., taip pat vykdyti pelningą ekonominę veiklą.

Finansuojami smulkūs ūkiai, kurių valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte (VED), yra nuo 4 000 iki 7 999 Eur, opajamos, gautos už paslaugas žemės ūkiui, sudaro mažiau kaip 50 proc. bendro VED.

Jei kreipiamasi paramos pieninei galvijininkystei, pareiškėjo valdoje pieninių veislių melžiamų karvių vidutinis metinis skaičius turi būti ne mažesnis kaip 3 ir ne didesnis kaip 9, tik pagal pieninių veislių melžiamas karves paskaičiuotas VED turi sudaryti daugiau kaip 50 proc. bendro VED.

Šiemet paramos paraiškas galima pateikti tik per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą ŽŪMIS. Esminių pasikeitimų paramos gavimo reikalavimuose šiais metais nebus, atlikti tik nedideli keitimai, su kuriais galima susipažinti veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse 

Komentarai

  • Joe Thwaite
    prieš 35 minučių
    I want to applaud my beautiful wife for finding out about Dr Ozigidon who helped us with the National Lottery Jackpot winning numbers to win a whopping sum of£184 Million in the Euro-million win. My name is Joe Thwaite, 49, and my wife  is Jess Thwaite, 46, from Gloucestershire. On May 10, 2022 we became the biggest national lottery jackpot winner after we had contacted Dr Ozigidon to help us become a large winner in the lottery with his powerful spell because my wife and I have read a lot about his powerful and effective spell. He gave us the winning numbers after casting the spell and assures us of victory. We followed and obeyed Dr Ozigidon spell instructions and today we are celebrating after winning the record-breaking Euro-Millions jackpot of £184M from the draw on Tuesday 10 May, 2022. Thanks to Dr Ozigidon because his good work has really been wonderful with his magical spells. We usually play the lottery but coming up with a big win has never been my thing not until we came in contact with Dr Ozigidon who a lot of people have been so thankful to for his miraculous doings. We are so grateful to this power sorcerer Dr Ozigidon. For giving us victory with his powerful spell. We decided to go public to motivate others and also to tell everyone about Dr Ozigidon powerful spell. Contact him today if you wish. His email at: drozigidonhenz.spell.net@gmail.com Also via whats-app +2349054750112.

Parašykite komentarą