Kokių taisyklių turi laikytis parduotuvės ir paslaugų teikimo vietos?

LR Sveikatos apsaugos ministras priėmė sprendimą dėl valdymo priemonių prekybos ir paslaugų teikimo vietoms koronaviruso infekcijos laikotarpiu.

Parduotuvės, kurių pagrindinė veikla yra maisto, veterinarijos, vaistinių, optikos prekių ir ortopedijos techninių priemonių pardavimas, turgavietės ir kitos viešos prekybos vietos (vykdančių maisto pardavimo veiklą), specialiose prekybos vietose, bei laikinieji prekybos įrenginiai skirti sėklų, trąšų, augalų, skirtų sodinti, prekybai lauko sąlygomis ir į kurių patalpas galima patekti atskiru įėjimu turi:

riboti pirkėjų srautą, bei užtikrinti ne mažesnis kaip 10 kv. m vienam pirkėjui tenkantį prekybos plotą arba vienu metu aptarnauti tik vieną pirkėją;
užtikrinti, kad pirkėjai eilėse prie kasų ar savitarnos kasų laikytųsi saugaus ne mažesnio kaip 1 m atstumo;
vietose, kuriose susidaro pirkėjų eilė, pažymėti privalomus atstumus tarp eilėje stovinčių pirkėjų. Prekybos vietos darbuotojai turi užtikrinti, kad pirkėjai laikytųsi šio reikalavimo;
užtikrinti, kad į prekybos vietą būtų įleidžiami tik apsaugines kaukes arba apsaugines veido priemones dėvintys pirkėjai, atvykę ne didesnėmis nei 2 asmenų grupėmis.
prie įėjimo į prekybos vietą turi būti pateikta informacija, kad prekybos vietoje nerekomenduojama lankytis rizikos grupės asmenims (vyresniems nei 60 m. ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis), nurodant Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašą;
skatinti pirkėjus už prekes ir priemones atsiskaityti ne grynaisiais pinigais.
prie įėjimo į prekybos vietą pateikti informaciją pirkėjams apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.);
sudaryti galimybę tinkamai pirkėjų rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai (prie įėjimo gerai matomoje vietoje pakabinti pirkėjų rankų dezinfekcijai skirtą priemonę ir (arba) vienkartines pirštines);
rekomenduoti matuoti visų pirkėjų kūno temperatūrą prie įėjimo į prekybos vietą ir neįleisti pirkėjų, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas);
turgavietėje arba kitoje viešojoje prekybos vietoje išlaikyti bent 2 m atstumą tarp prekiautojų.
parduotuvėse užtikrinti pardavėjų darbą kas antroje kasoje, jei tarp jų neišlaikomas mažiausiai 2 m atstumas;
užtikrinti, kad dirbtų tik sveiki darbuotojai, neturintys viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų požymių ir darbuotojų sveikata būtų nuolat stebima.;
matuoti darbuotojų kūno temperatūrą, tik atvykus į darbą. Darbuotojus, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), nedelsiant nušalinti nuo darbo, jiems rekomenduojama konsultacija Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu. Jeigu prekybos vietos administracija iš paties darbuotojo gavo informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai turi informuoti NVSC, bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją;
informuoti darbuotojus, kad turint ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.), į darbą nevyktų;
užtikrinti, kad kasdien prieš patenkant į prekybos vietas būtų vertinama darbuotojų sveikata. Pagal galimybes darbuotojų sveikatos būklei įvertinti rekomenduojama naudoti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos parengtą Sveikatos būklės įsivertinimo formą, paskelbtą VMVT tinklalapyje ar joje pateiktus klausimus;
drausti prekybos vietose dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu;
rekomenduoti prekybos vietoje nedirbti darbuotojams, priklausantiems rizikos grupei
imtis maksimalių priemonių, siekiant apsaugoti prekybos vietos darbuotojus (įrengti pertvaras tarp darbuotojo ir pirkėjo, aprūpinti darbuotojus apsaugos priemonėmis ir kt.);
sudaryti sąlygas ir užtikrinti, kad darbo metu darbuotojai vengtų tiesioginio kontakto, laikytųsi saugaus atstumo ir griežtos rankų higienos, vengtų liesti rankomis veidą, akis, nosį, burną ir kt., laikytųsi kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo;
pagal galimybes darbą organizuoti taip, kad kuo daugiau darbuotojų būtų saugiame kontakte vienas nuo kito (daugiau nei 2 metrų atstumu, trumpiau nei 15 min.) ar visai nekontaktuotų. Jeigu dirbama pamainomis, pagal galimybes organizuoti darbuotojų pamainų pasikeitimą saugiu kontaktu ar be kontakto;
prekybos vietose užtikrinti apsipirkimui naudojamų vežimėlių ir krepšelių valymą ir dezinfekavimą po kiekvieno jų panaudojimo;
užtikrinti, kad aplinkos valymas ir dezinfekcija prekybos vietoje būtų atliekami vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose;
prie įėjimo į prekybos vietą, bei prekybos vietos interneto svetainėje skelbti informaciją apie sustabdytą daugkartinių pakuočių ir vienkartinių pakuočių, už kurias nustatytas užstatas, priėmimą prekybos vietų viduje ir apie artimiausiai esančius lauke įrengtus taromatus, kur vykdomas daugkartinių ir vienkartinių pakuočių, už kurias nustatytas užstatas, priėmimas.
Mažmeninę prekybą iš mobiliųjų parduotuvių vykdantys ūkio subjektai ją gali vykdyti ne arčiau nei 500 m atstumu nuo socialinės globos įstaigų;
įpareigoti paslaugų teikėjus, teikiančius stacionariose paslaugų teikimo vietose paslaugas, kurių metu būtinas ne ilgesnis kaip 20 min. tiesioginis kontaktas su paslaugos gavėju, jeigu paslaugų teikimo vietose ribojamas paslaugų gavėjų ir kitų lankytojų srautas – užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m paslaugos teikimo vietos patalpų plotas, tenkantis vienam paslaugos gavėjui arba kitam lankytojui, arba vienu metu paslaugos teikiamos ne daugiau kaip vienam paslaugos gavėjui, bei paslaugų teikėjus, teikiančius finansines paslaugas ir kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų sudarytų kvalifikuotų sertifikatų išdavimo paslaugas maisto prekių parduotuvėse, prekybos ir (arba) pramogų centruose, ar šių paslaugų teikimą organizuojančius subjektus.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą