Valstybės pagalbos pieno gamintojams paraiškos bus renkamos nuo šių metų birželio 11 d. iki birželio 30 d.

Žemės ūkio ministerija informuoja, kad pieno gamintojai paraiškas galės teikti š. m. birželio 11-30 dienomis savivaldybėse (seniūnijose).

Valstybės pagalba bus skiriama tiems pieno gamintojams, kurių vardu Ūkinių gyvūnų registre (toliau – ŪGR) 2020 m. birželio 1 d. buvo registruotų pieninių karvių.

Pieno gamintojai Žemės ūkio ir kaimo verslo registre turi būti užregistruoti kaip valdos valdytojai arba partneriai ne vėliau kaip iki 2020 m. birželio 1 d.

Nėra patvirtinti paramos gavėjai pagal Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“  ir Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“.

Norėdami gauti paramą, pieno gamintojai nuo 2020 m birželio 11 d. iki birželio 30 d. kreipiasi į Alytaus rajono savivaldybės administracijos (toliau Savivaldybė)  Žemės ūkio skyriaus specialistus seniūnijose ir savivaldybėje. Turi pateikti asmens dokumentą (juridinio asmens kodą), valdos numerį, gyvenamos vietos adresą, atsiskaitomosios s-tos Nr.

Bendra valstybės pagalbos, suteiktos vadovaujantis Europos Komisijos Komunikato 3.1 skirsnio nuostatomis, suma (neatskaičius mokesčių) vienam pieno gamintojui (įskaitant ir su šiuo pieno gamintoju Reglamento Nr. 651/2014    1 priedo 3 straipsnyje nurodytais ryšiais susijusius ūkio subjektus), negalės viršyti 100 000 Eur.

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM, gavusi duomenis iš Centro, išmokės pagalbos lėšas. Šiai priemonei numatoma skirti 18,5 mln. Eur valstybės biudžeto lėšų. Preliminarus pagalbos už karvę dydis – 77 Eur. Tikslus išmokos dydis bus patvirtinamas atskiru ministro įsakymu po paraiškų rinkimo.

Planuojama, kad ši pagalba pieno gamintojus pasieks liepos mėnesio antroje pusėje.

Šią valstybės pagalbą planuojama teikti, atsižvelgiant į pieno gamintojų ekonominius sunkumus dėl Covid-19 viruso protrūkio ir siekiant išsaugoti Lietuvos pieno gamybos potencialą.

ARSA, NMA.lt informacija

 

 

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą