Valstybės pagalba galvijų laikytojams 2020 metais

Žemės ūkio ministerija informuoja, kad paraiškas galvijų laikytojai, pardavę rinkai galvijus ir patyrę nuostolių dėl COVID-19 ligos sukeltos situacijos, galės teikti trimis etapais:

1. nuo 2020 m. birželio 11 d. iki 2020 m. liepos 15 d. (įskaitytinai) – už galvijus, parduotus nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d. per pirmąjį pagalbos teikimo etapą;

2. nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2020 m. spalio 15 d. (įskaitytinai) – už galvijus, parduotus nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2020 m. rugsėjo 30 d. per antrąjį pagalbos teikimo etapą;

3. nuo 2020 m. gruodžio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 4 d. (įskaitytinai) – už galvijus, parduotus nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2020 m. lapkričio 30 d. per trečiąjį pagalbos teikimo etapą;                   

Pagalbos dydis galvijų laikytojams:

1. 130 Eur už parduotą ne mažiau kaip 12 mėnesių amžiaus mėsinės veislės (grynaveislį, kelių mėsinių veislių mišrūną) galviją;

2. 100 Eur už parduotą ne mažiau kaip 6 mėnesių amžiaus pieninės veislės (grynaveislį, kelių pieninių veislių mišrūną), pieninės-mėsinės veislės mišrūną galviją;

3. 100 Eur už parduotą  nuo 6 iki 12 mėnesių amžiaus mėsinės veislės (grynaveislį, kelių mėsinių veislių mišrūną) atjunkytą veršelį.

Pagalba mokama galvijų laikytojams, kurie atitinka visus šiuos reikalavimus:

1. yra užregistruoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre kaip žemės ūkio valdos (toliau – valda) valdytojai arba partneriai ne vėliau kaip iki 2020 m. birželio 1 d.;

2. išlaikė galvijus ne mažiau kaip 6 mėnesius ir pardavė juos nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki 2020 m. lapkričio 30 d. taisyklių nurodytais pagalbos teikimo etapais (toliau – pagalbos teikimo etapai);

3. nėra paramos gavėjai pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“;

4. pateikė paraišką laikinajai pagalbai gauti;

5. 2019 m. gruodžio 31 d. jau nebuvo laikomi sunkumus patiriančia įmone;

6. 2020 m. balandžio–birželio, liepos–rugsėjo mėnesių (kiekvieno atskirai taisyklių 4 punkte nurodytų pirmųjų dviejų pagalbos teikimo etapų) bendros vidutinės Lietuvos galvijų laikytojų, pardavusių galvijus, pajamos buvo bent 5 proc. mažesnės negu 2020 m. sausio–kovo mėnesiais;

7. 2020 m. spalio–lapkričio mėnesių (trečiojo pagalbos teikimo etapo) bendros vidutinės Lietuvos galvijų laikytojų, pardavusių galvijus, pajamos buvo bent 5 proc. mažesnės negu 2020 m. sausio–vasario mėnesiais.

8. Bendra valstybės pagalbos, suteiktos vadovaujantis Komunikato 3.1 papunkčio nuostatomis, suma (neatskaičius mokesčių) vienam galvijų laikytojui (įskaitant ir su šiuo galvijų laikytoju Reglamento Nr. 651/2014 1 priedo 3 straipsnyje nurodytais ryšiais susijusius ūkio subjektus) negali viršyti 100 000 Eur. Jeigu apskaičiavus pagalbą būtų viršytas šis maksimalus leistinas pagalbos dydis, prieš priimant sprendimą dėl pagalbos suteikimo apskaičiuota pagalbos suma sumažinama tiek, kad nebūtų pažeistas Komunikato 3.1 papunkčio reikalavimas (vertinant, ar neviršijama 100 000 Eur riba, įskaičiuojamos ir kitos anksčiau pagal Komunikato nuostatas išmokėtos valstybės pagalbos sumos per kitas priemones).

Norėdami gauti paramą, galvijų laikytojai, per kiekvieną paraiškų teikimo laikotarpį  kreipiasi į Alytaus rajono savivaldybės administracijos (toliau Savivaldybė)  Žemės ūkio skyriaus specialistus seniūnijose ir savivaldybėje. Turi pateikti asmens dokumentą (juridinio asmens kodą), valdos numerį, gyvenamos vietos adresą, atsiskaitomosios s-tos Nr.

ARSA.lt, Parengta pagal ŽŪM informaciją

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą