Savivaldybės veiksmų chronologija dėl Pramonės g. 1 planuojamo iškastinių mineralinių uolienų perdirbimo

Alytaus miesto savivaldybė, įvertindama visuomenės nerimą ir vis užduodamus klausimus dėl būsimos gamyklos netoli buvusios gaisravietės Pramonės rajone, informuoja, kad jokių sprendimų dėl tokios veiklos galimybių nėra priėmusi ir pateikia turimą informaciją apie Alytaus miesto savivaldybės administracijai žinomą planuojamos ūkinės veiklos – Iškastinių mineralinių uolienų perdirbimo Pramonės g. 1, Alytuje poveikio aplinkai vertinimo procedūrų eigą:

1. Alytaus miesto savivaldybės administracija iš UAB „Aplinkos vadyba“ 2019-09-18 gavo raštą Nr. GD-16737 (25.10), kuriuo prašoma pakabinti skelbimų lentoje parengtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą. Alytaus miesto savivaldybės administracija 2019-09-20 raštu Nr. SD-7740 (25.10) informavo UAB „Aplinkos vadyba“, kad programa pakabinta Alytaus miesto savivaldybės administracijos skelbimų lentoje.

2. Alytaus miesto savivaldybės administracija iš UAB „Aplinkos vadyba“ 2019-09-18 gavo raštą Nr. GD-16735 (25.10), kuriuo buvo pateikta nagrinėjimui parengta UAB „MS LT01“ planuojamos ūkinės veiklos – Iškastinės mineralinės uolienos perdirbimo veikla, Pramonės g. 1, Alytus, poveikio aplinkai vertinimo programa. Alytaus miesto savivaldybės administracija tris kartus (t. y., 2019-09-24 raštu SD-7816 (25.10), 2019-10-11 raštu Nr. SD-8443 (6.17.), 2019-10-22 raštu Nr. SD-8755 (6.17.)) pateikė pastabas minėtai programai. Programa pagal jas vis buvo koreguojama. Programa 2019-10-28 buvo pristatyta Alytaus miesto savivaldybės tarybos Aplinkos ir plėtros komitetui. Pastabų pateiktai programai nebuvo. Apie tai Alytaus miesto savivaldybės administracija 2019-11-06 raštu Nr. SD-9124 (6.17.) informavo UAB „Aplinkos vadyba“. 

3. Alytaus miesto savivaldybės administracija iš UAB „Aplinkos vadyba“ gavo 2020-05-07 raštą Nr. GD-8001, kuriuo prašoma, kad savivaldybės skelbimų lentoje arba tinklapyje būtų paskelbta informacija apie parengtą UAB „MS LT01“ planuojamos ūkinės veiklos – Iškastinės mineralinės uolienos perdirbimo veikla, Pramonės g. 1, Alytus, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir numatomą pristatymą visuomenei. Alytaus miesto savivaldybės administracija 2020-05-07 raštu SD-3143 (6.17 E) informavo UAB „Aplinkos vadyba“, kad informacija apie parengtą ataskaitą ir numatomą jos pristatymą visuomenei paskelbta Alytaus miesto savivaldybės tinklapyje. 

4. Alytaus miesto savivaldybėje 2020-05-15 vyko pasitarimas dėl viešinamos minėtos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos (2020-05-20 protokolas Nr. KPPt-183 (6.82), kuriame buvo nutarta, kad atsakingos institucijos analizuos pateiktą viešinimui poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir pateiks pastabas ir klausimus.

5. Alytaus miesto savivaldybėje 2020-06-05 vyko Alytaus miesto pramonės rajono verslininkų inicijuotas pasitarimas, kurio metu buvo reziumuoti klausimai ir pastabos parengtai Planuojamos ūkinės veiklos – Iškastinės mineralinės uolienos perdirbimo veikla, Pramonės g. 1, Alytuje, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai. Šiuos klausimus ir pastabas Alytaus miesto savivaldybės administracija 2020-06-08 raštu Nr. SD-3810 (6.17) ir 2020-06-08 raštu Nr. SD-3819 (6.17) pateikė UAB „Aplinkos vadyba“. 

6. Alytaus miesto savivaldybės administracija 2020-06-05 raštu Nr. SD-3785 (6.17.) kreipėsi į UAB „Aplinkos vadyba“ ir paprašė, kad planuojamas nuotoliniu būdu organizuoti viešas visuomenės supažindinimas su planuojamos ūkinės veiklos ataskaita būtų atidėtas ir organizuotas pilnavertis poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos pristatymas. UAB „Aplinkos vadyba“ 2020-06-08 raštu Nr. GD-9917 informavo, kad poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos pristatymas visuomenei vyks 2020-06-08 d. 17.00 val. internetinės vaizdo transliacijos būdu. Toks pristatymas nustatytu laiku buvo organizuotas.

7. Sudaryta Lietuvos Mokslų Akademijos komisija, kuri Alytaus miesto savivaldybės administracijai 2020-06-17 raštu Nr. GD-10545 pateikė išvadas dėl planuojamos ūkinės veiklos – Iškastinės mineralinės uolienos perdirbimo veikla, Pramonės g. 1, Alytuje.

8. Aplinkos apsaugos agentūra informavo, kad UAB „Aplinkos vadyba“ persiuntė 2020-05-20 gautą peticiją dėl iškastinių mineralinių uolienų perdirbimo veiklos.

9. Iki šiol į pateiktus klausimus Alytaus miesto savivaldybės administracija iš UAB „Aplinkos vadyba“ atsakymų negavo ir Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita derinti savivaldybės administracijai nėra pateikta.

Alytaus miesto savivaldybė dar kartą akcentuoja, kad kol nebus argumentuotų ir įtikinamų atsakymų į visus klausimus, parengtai poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai savivaldybė tikrai neskubės pritarti. 

Pasak Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojo Šarūno Klėgerio, savivaldybė yra tik vienas iš trijų subjektų, turinčių pateikti savo išvadas. Dėl Poveikio aplinkai ataskaitos išvadas pagal kompetenciją teiks ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Alytaus departamentas bei Alytaus priešgaisrinio gelbėjimo tarnyba. 

„Kol kas nei į vieną iš pateiktų daugiau kaip keturiasdešimties klausimų atsakymo neturime, papildytos ar naujesnės PAV ataskaitos nesame gavę, ką nors naujo apie tai pasakyti nelabai turime. Galime tik pakartoti: jeigu nebus išsklaidytos abejonės dėl tokios gamybos pavojaus, nebus konkrečių atsakymų į konkrečius klausimus, savivaldybės nuostata bus neigiama“, - sakė mero pavaduotojas. 

Galutinį sprendimą dėl PAV ataskaitos tvirtinimo priima Aplinkos apsaugos agentūra Vilniuje.

Su parengta PAV ataskaita galite susipažinti čia.

PAV rengėjams pateikti Alytaus miesto savivaldybės klausimai: 

Alytaus miesto savivaldybės administracijos klausimynas

Papildomi klausimai ir pastebėjimai

 

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą