Priminimas juridiniams asmenims – pasinaudokite mokesčių lengvatomis dėl karantino

Alytaus miesto savivaldybės administracija nori priminti, kad juridiniai asmenys, kurie buvo tiesiogiai paveikti susiklosčiusios valstybinio lygio ekstremalios situacijos ir/ar paskelbto karantino visoje Lietuvos Respublikoje, gali kreiptis dėl mokesčių lengvatos.

Lengvatos suteikiamos tik už laikotarpį, kada galiojo ekstremali situacija ir karantinas visoje šalyje. Juridiniams asmenims, kurie šiuo laikotarpiu dalinai vykdė veiklą, mokesčio lengvatos gali būti taikomos proporcingai atsižvelgiant į sumažėjusias gamybos ar pardavimų apimtis. Pageidaujantys gauti mokesčių lengvatą, prašymus turi pateikti ne vėliau kaip per 30 dienų po nustatyto mokesčio sumokėjimo termino.

Kreipiantis dėl mokesčių lengvatų kartu su prašymu taip pat reikia pateikti:

dokumentus, įrodančius patirtus nuostolius;

juridinio asmens vadovo sprendimus dėl veiklos sustabdymo ir pratęsimo;

darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

motyvuotą prašymą suteikti mokesčio lengvatą;

žemės ar nekilnojamojo turto mokesčių deklaracijų kopijas (priklausomai nuo to, kokio mokesčio lengvatos suteikimo prašoma);

įrodymus (raštiškus susitarimus), kad turto savininkas tuo laikotarpiu netaiko turto nuomos mokesčio nuomininkams;

ir kitą svarią informaciją, kurios pagrindu savivaldybės tarybos komitetai galėtų įvertinti prašymo suteikti mokestinę lengvatą pagrįstumą.

Savivaldybė, gavusi prašymą suteikti mokesčių lengvatą ir nustačiusi, kad pareiškėjas atitinka nustatytus kriterijus, parengia tarybos sprendimo projektą ir perduoda jį svarstyti komitetams. Alytaus miesto savivaldybės tarybai pritarus suteikiamos mokesčių lengvatos. 

Daugiau informacijos čia.

AMS informacija

Komentarai

 • Financing / Credit / Loan
  We offer financial loans and investment loans for all individuals who have special business needs. For more information contact us at via email:
  bullsindia187@gmail.com From 5000 € to 200.000 €
  From 200.000 € to 50.000.000 €
  Submit your inquiry
  Thank you

Parašykite komentarą