Paminėtos kario savanorio A. Sakalausko 30-osios žūties metinės

Sekmadienį Alytuje paminėtos Paskutinės okupacijos aukos Lietuvos aukščiausiosios tarybos – atkuriamojo Seimo gynėjo kario savanorio A. Sakalausko 30-osios žūties metinės.

Renginyje dalyvavo Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojas Povilas Labukas, Artūro Sakalausko mama Genovaitė Sakalauskienė su dukra, Krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos kariuomenės, Alytaus rajono savivaldos atstovai, kario bendražygiai, visuomeninių organizacijų atstovai, žuvusiųjų už Lietuvos laisvę artimieji, Alytaus Dainavos progimnazijos bendruomenė, kiti garbingi svečiai, miestelėnai.

Šv. Mišios už karį aukotos Šv. Angelų Sargų bažnyčioje. A. Sakalausko atminimas pagerbtas prie jo kapo Šv. Angelų sargų bažnyčios šventoriuje tylos minute, vyko gėlių padėjimo ceremonija, sugiedotas Lietuvos Respublikos himnas. Atminimo salves iššovė Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-osios rinktinės kariai savanoriai.

„A. Sakalauskas žuvo būdamas tokio paties amžiaus, kokio dabar esu aš. Jį visuomet prisiminsime kaip tautiškai susipratusį, patriotiškai nusiteikusį ir pilietiškai aktyvų“, – sakė Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojas P. Labukas.
 
„Stovėdamas šalia karių, galiu patikinti, jog mūsų širdyse degė ir degs laisvės liepsna kaip ir pas Artūrą“, – savo kalboje pabrėžė krašto apsaugos viceministras Vilius Semeška, kreipdamasis į kario A. Sakalausko mamą.

KASP vadas plk. Linas Kubilius akcentavo, jog Laisvė ir nepriklausomybė nėra duotybė, už ją reikia kovoti.“ Prisimindamas prieš tris dešimtmečiu vykusius įvykius Lietuvoje jis teigė, jog karių savanorių reikėjo ir tuomet ir šiandieną, taip pabrėždamas kario savanorio tarnybos svarbą. 

Rugpjūčio mėnesį tradiciškai vyks futbolo turnyras kario savanorio Artūro Sakalausko taurei laimėti Alytuje ir paminėjimo renginiai Vilniuje.

AMS, Parengta pagal Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-oji rinktinės informaciją

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą