Kaip tvarkomos maisto ir virtuvės atliekos? Patirtis, reikalavimai ir naujovės

Treji metai. Tiek laiko Alytaus regione atskirai renkamos ir tvarkomos maisto bei virtuvės atliekos. Kasmet vis didesni gyventojų išrūšiuoti jų kiekiai nepatenka į sąvartyną, o iš surinktų atliekų gaminama energija ir itin aukštos kokybės kompostas. 

Maisto atliekų tvarkymą reglamentuoja griežti europiniai ir nacionaliniai reikalavimai. Jie numato, kad į biologinio apdorojimo įrenginius turi patekti iki numatytos frakcijos susmulkintos ir išsijotos atliekos.  

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras įgyvendindamas projektą „Esamos komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros  pritaikymas maisto/virtuvės atliekų apdorojimui Alytaus regione“, įsigijo modernų smulkintuvą, sijotuvą, separatorių. Jais smulkinamos ir sijojamos maisto bei biologiškai skaidžios atliekos, kurios naudojamos kaip struktūrinė medžiaga. 
Susmulkintos ir išsijotos atliekos apdorojamos biologiniuose įrenginiuose sausuoju anaerobiniu būdu, brandinamos kompostavimo aikštelėje ir pagamintas kompostas dar kartą sijojamas. 

Smulkinant ir sijojant atliekas iš jų pašalinamos įvairios priemaišos – plastikinių maišelių, popieriaus, maisto pakuočių likučiai, užtikrinamas keliamų veterinarinių reikalavimų vykdymas.  

Su kokiais iššūkiais susiduriama, siekiant užtikrinti šių reikalavimų vykdymą, ar tikrai jie visi yra pagrįsti, kokius sprendimus diktuoja praktika, diskutuota Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų, Aplinkos ministerijos, Aplinkos projektų valdymo agentūros atstovų susitikime. 

Jis vyko Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro technologijų parke, kur buvo pristatyta maisto atliekų apdorojimui naudojama moderni įranga, remiantis ARATC patirtimi, aptartas maisto atliekų apdorojimui reikalingų statinių ir įrangos poreikis, skirtingos atliekų apdorojimo technologijos. 

Atskiras maisto atliekų surinkimas jau startuoja ir kituose Lietuvos regionuose, o Aplinkos ministerija yra užsibrėžusi, kad nuo kitų metų tai būtų daroma visuose šalies didmiesčiuose.

Į maisto atliekų konteinerius reikia mesti šias maisto ir virtuvės atliekas: popierinius rankšluosčius ir  servetėles, arbatos tirščius bei pakelius, kavos tirščius ir jų filtrus, vaisių bei daržovių lupenas ir žieves, riebalais ir kitais maisto produktais suteptą popierių, kambarinius augalus ir jų dalis, nedidelius kiekius sodo ir daržo atliekų, naudojimui netinkamus maisto  likučius. 

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą