Psichologinę ir socialinę reabilitaciją žmonėms, priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų, gali teikti tik licenciją turinčios bendruomenės

Psichologinę ir socialinę reabilitaciją žmonėms, priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų, teikia įstaigos (bendruomenės), turinčios šiai pagalbai teikti išduotą licenciją. Deja, pasitaiko, kad psichosocialinės reabilitacijos paslaugas šiems asmenims teikia bendruomenės, neturinčios tokių paslaugų teikimui būtinos socialinės globos licencijos. Šiuo metu yra 15 licencijuotų psichologinės bei socialinės reabilitacijos centrų visoje Lietuvoje.

Nuo 2015 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su partneriais – psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas teikiančiomis įstaigomis – žmonėms, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų, teikia trumpalaikės socialinės globos paslaugas bei psichologinę ir socialinę reabilitaciją. 

Juridinis asmuo ar kita organizacija, pageidaujanti žmonėms, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų, teikti psichologinę ir socialinę reabilitaciją, t. y. trumpalaikės socialinės globos paslaugas, turi turėti galiojančią institucinės socialinės globos (trumpalaikės) socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims licenciją „Institucinė socialinė globa (trumpalaikė) socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims“. 

Licencijas išduoda, jų galiojimą sustabdo, galiojimo sustabdymą panaikina ir galiojimą panaikina, prižiūri ir kontroliuoja, kaip laikomasi licencijuojamos veiklos sąlygų Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM. 

Įstaiga, teikdama trumpalaikės socialinės globos paslaugas, turi vadovautis Socialinės globos normų apraše nustatytais šiai pagalbai teikti kokybės reikalavimais.

Gavus informacijos ar kilus įtarimams, kad psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga veiklą vykdo nelegaliai, t. y. neturi šiai veiklai vykdyti reikalingos licencijos, ar joje nustatomas nelegalus darbas, būtina pranešti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui ir Valstybinei darbo inspekcijai. 

Įstaigų, turinčių licenciją teikti trumpalaikę socialinę globą socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims, sąrašas skelbiamas Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie SADM tinklalapyje, taip pat Licencijavimo informacinėje sistemoje

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą