Nemeskite obuolių į mišrių komunalinių atliekų konteinerius

Šiemet kaip niekad anksti pradėjo kristi obuoliai, slyvos, gilės, o netrukus pradės kristi ir medžių lapai.

Atliekų tvarkymo taisyklės numato, kad kiekvieno žemės sklypo valdytojas yra atsakingas už atliekų surinkimą, išvežimą ir tvarkymą iš jam priskirto ar priklausančio žemės sklypo.
Kasmet dažnas suka galvą, ką gi su nukritusiais, greit pradedančiais pūti obuoliais ar kitomis žaliosiomis atliekomis daryti, kur jas dėti?
Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius primena, kad žaliųjų atliekų, kurioms yra priskiriamos biologiškai skaidžios sodų, parkų, kapinių ir kitų apželdintų teritorijų bei žemės ūkio naudmenų priežiūros ir tvarkymo atliekos, taip pat medžių ir krūmų genėjimo, namų valdų sklypų šienavimo atliekos, pjuvenos, drožlės, lapai, gėlės jokiu būdu negali būti metamos į mišrių ar antrinių žaliavų rūšiavimo atliekų konteinerius, paliekamos šalia jų ar kitose bendrojo naudojimo teritorijose.
Šias atliekas draudžiama šalinti sąvartyne, nes, joms pradėjus irti, susidaro filtratas, išsiskiria metanas ir kitos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, kurios teršia atmosferą. Atliekos, išmestos į mišrių komunalinių atliekų konteinerį, gabenamos į rūšiavimo liniją ir joje perrūšiuojamos.
Gyventojai patys arba sudarę sutartis su teritorijas tvarkančiomis organizacijomis žaliąsias atliekas  turi išvežti į žaliųjų atliekų surinkimo aikštelę, esančią Karjero g. 2, Takniškių k., Alovės sen., Alytaus raj., tel. 8 646 26 020, darbo laikas I–VII 8–20 val.; didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelę, esančią Alovės g. 6B, tel. 8 672 16 878, darbo laikas II–VI 9–18 val., pietų pertrauka 13–14 val., Putinų g. 3A, tel. 8 618 06 220, darbo laikas II–VI 9–18 val., pietų pertrauka 13–14 val.
Iš žaliųjų atliekų gaminamas kompostas, jį galima panaudoti dirvos kokybei gerinti, augalams tręšti, auginimo terpėms ruošti. Fiziniai asmenys už atvežtų žaliųjų atliekų į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę faktinį svorį gali gauti žaliųjų atliekų komposto nemokamai. Už 3 kilogramus žaliųjų atliekų skiriama 1 kg   žaliųjų atliekų komposto.
Alytaus regiono savivaldybių daugiabučių namų savininkų bendrijoms, jų teritorijos aplinkai tvarkyti per kalendorinius metus skiriama 3 t žaliųjų atliekų komposto nemokamai.
Gyventojai, turintys didelį kiekį žaliųjų atliekų, gali kreiptis į VšĮ „Alytaus infrastruktūra" tel. (8 315) 52 541 ir nemokamai gauti šioms atliekoms kaupti skirtų didmaišių.
Jeigu neturite tinkamo transporto sukauptoms atliekoms išgabenti, jums padės Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, siūlantis gyventojams nemokamai išsinuomoti tam skirtas priekabas. Jas išsinuomosite Takniškių k., Alytaus r., šalia nepavojingų atliekų sąvartyno esančioje aikštelėje. Priekabas Alytaus regiono gyventojai, pasirašę sutartis su Atliekų tvarkymo centru, nemokamai gali pasiimti dviem valandoms.

Aplinkos apsaugos skyriaus informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą