Pasikeitė saugotinų želdinių kriterijai

Nuo 2018 m. liepos 1 d. pasikeitė kriterijai, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems.

Saugotiniems priskiriami medžiai, augantys kitos paskirties žemėje daugiabučių gyvenamųjų pastatų, bendrabučių, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijose privačioje žemėje:

mieste – ąžuolai, uosiai, klevai, guoblos, skroblai, skirpstai, bukai, vinkšnos, liepos, maumedžiai, beržai, pušys – didesnio kaip 20 cm skersmens 1,3 metro aukštyje;

ne mieste – ąžuolai, uosiai, klevai, guobos, skroblai, skripstai, bukai, vinkšnos, liepos, maumedžiai, beržai, pušys – didesnio kaip 30 cm skersmens 1,3 metro aukštyje.

Saugotiniems taip pat priskiriami žemės ūkio paskirties privačioje žemėje augantys medžiai – ąžuolai, uosiai, klevai, guobos, skroblai, skripstai, bukai, vinkšnos, liepos, maumedžiai, beržai, pušys – didesnio kaip 30 cm skersmens 1,3 metro aukštyje.

Jei medžiai yra saugotini ir norint juos kirsti, genėti ar kitaip pertvarkyti, reikia kreiptis į Lazdijų rajono savivaldybės administraciją su prašymu.

Medžių būklę vietoje vertina Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija. Leidimus saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams išduoda administracijos Architektūros ir aplinkosaugos skyrius.

Medžiai ir krūmai nėra saugotini, jeigu: yra nudžiūvę, stichinių nelaimių, gaisrų ar avarijų metu išversti, nulaužti, apdegę, žvėrių sužaloti medžiai ir krūmai; invazinių rūšių medžiai ir krūmai; ant pastatų stogų, pamatų ar kitų jų dalių, inžinerinių statinių; melioracijos griovio šlaituose ir priežiūros juostoje augantys medžiai ir krūmai. Jiems leidimų nereikia.

Kriterijai, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą