Alytaus rajone vyksta seniūnaičių rinkimai

Seniūnaičių rinkimai Alytaus rajone prasidėjo rugsėjo 9 d. ir truks iki rugsėjo 25 d. Gyventojai išrinks 44 seniūnaičius, kurie gyvenamosios vietovės bendruomenei atstovaus vienerius metus ilgiau nei anksčiau. Seniūnaitis renkamas 4 metams, bet ne ilgiau negu iki išrinkus savivaldybės tarybą surengtuose seniūnaičių rinkimuose bus išrinktas seniūnaitis.

Seniūnaičių rinkimai jau vyko dešimtyje seniūnaitijų. Juose šiais metais viena teritorija daugiau – į Alovės seniūnijos Alytaus seniūnaitijos teritoriją įtrauktas ir naujas liepos mėnesį patvirtintas Alytupio kaimas.

Tose teritorijose, kuriose gyvena mažiau kaip 500 gyventojų, seniūnaičiai renkami gyventojų susirinkime, kurį organizuoja seniūnas. Tokiu būdu bus renkami 17 seniūnaičių.

Seniūnaitijose, kuriose gyvena daugiau kaip 500 gyventojų, seniūnaičiai renkami gyventojams balsuojant raštu. Apklausą organizuoja ir vykdo savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija kiekvienoje seniūnijoje. Balsuojant raštu gyventojai išrinks 27 seniūnaičius.

Išrinktas seniūnaičiu laikomas tas kandidatas, kuris surinko daugiausia susirinkime ar per apklausą dalyvavusių seniūnaitijos gyventojų balsų, jeigu rinkimuose dalyvavo ne mažiau kaip 5 procentai seniūnaitijos gyventojų, turinčių teisę rinkti seniūnaitį.

Šiemet išrinktų seniūnaičių kadencija truks 4 metus. Alytaus rajone į 44 seniūnaičių pareigas pretenduoja 47 kandidatai. Seniūnaičiai vietos bendruomenės interesams atstovauja ir dirba visuomeniniais pagrindais.

Kandidatu į seniūnaičius gali būti siūlomas pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje kandidatuoja. Jį gali siūlyti pilnamečiai gyventojai, deklaravę gyvenamąją vietą seniūnaitijos teritorijoje, ir seniūnaitijoje veiklą vykdančios bendruomeninės organizacijos.

Seniūnaičiai Alytaus rajone pradėti rinkti nuo 2009 m. Iš pradžių seniūnaitis buvo renkamas 2 metams. Nuo 2014 m. kadencija truko 3 metus. O nuo šių metų, pasikeitus teisės aktų nuostatoms, jų kadencija pailginta iki 4 metų.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą