Įspūdingos ir įsimintinos akimirkos su Adolfo Ramanausko-Vanago bendražygiu

Įspūdingos ir įsimintinos akimirkos su Adolfo Ramanausko-Vanago bendražygiu

Lietuvos partizanas, Lietuvos partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago bendražygis Juozas Jakavonis-Tigras 2021 m. liepos 10 d. šventė savo 96-ąjį gimtadienį. Jis gyvena nuostabaus grožio gamtos apsuptoje dzūkiškoje sodyboje Kasčiūnų kaime, Merkinės seniūnijoje, Varėnos rajono savivaldybėje, ant stataus Merkio upės kranto. Dar 1945 metais šioje sodyboje buvo įrengta pirmoji Pietų Lietuvos partizanų vadavietė, joje slapstėsi ir dirbo Pietų Lietuvos partizanų vadai Adolfas Ramanauskas-Vanagas ir plk. ltn. Juozas Vitkus-Kazimieraitis. Čia buvo leidžiamas ir Lietuvos partizanų laikraštis „Laisvės varpas“. Juozas Jakavonis-Tigras buvo šių Lietuvos partizanų vadų bendražygis, dalyvavęs kovinėse operacijose prieš sovietinius okupantus ir vietinius kolaborantus, taip pat padėjęs užtikrinti ryšius tarp atskirų partizanų dalinių. Garbingo gimtadienio proga Lietuvos partizaną Juozą Jakavonį-Tigrą sveikino Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariai Vytas Jazepčikas ir Šarūnas Klėgeris, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Merkinės seniūnijos seniūnas Gintautas Tebėra, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas, Lietuvos kariuomenės atsargos pulkininkas Arūnas Dudavičius, Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-osios rinktinės vadas plk. ltn. Linas Sadauskas, šios rinktinės srž. mjr. Virginijus Večerkauskas. 

Prie mūsų šalies Trispalvės, plevėsuojančios ant vėliavos stiebo, kurį 2014 m. partizanui padovanojo alytiškiai, surinkę privačias lėšas, ir Lietuvos valstybės istorinės vėliavos su Vyčiu, pritvirtintos prie koto, kurį puošia aukso spalvos antgalis su Gediminaičių stulpais (šią vėliavą, kotą ir antgalį padovanojo Alytaus verslininkai), sugiedota „Tautiška giesmė“. Vėliau prie šventinio stalo svečiai iš Alytaus, Merkinės ir Tigro artimieji padainavo visiems gerai žinomą dainą, linkėdami ilgiausių metų. 

Lietuvos partizanas Juozas Jakavonis-Tigras maloniai bendravo su svečiais, pasakojo apie savo gyvenimo ir kovos už mūsų krašto Laisvę ir Nepriklausomybę kelią, aprodė 1997 metais atstatytą Lietuvos partizanų bunkerį. Daugiau nei metus šioje vadavietėje gyvenęs ir dirbęs Adolfas Ramanauskas-Vanagas su bendražygiais priešų taip ir nebuvo surasti. Vėliau, pakeitus vietą, ši vadavietė buvo užversta, o apie ją sovietiniai okupantai ir kolaborantai nesužinojo per visą Lietuvos sovietinės okupacijos laikotarpį.

Įspūdingos ir įsimintinos akimirkos su Lietuvos partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago bendražygiu Juozu Jakavoniu-Tigru ilgam išliks su juo 2021 m. liepos 10 d. susitikusių žmonių atmintyje.

 AMS, Švietimo ir sporto skyriaus informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą