Kvietimas NVŠ programų akreditacijai 2022 m.

NVŠ teikėjų programų 2022 metams pateikimo tvarkaraštis:

Naujų programų priėmimas 2022 metams – 2021 m. lapkričio 26 d. – 2021 m. gruodžio 10 d. (įskaitytinai).  

Prašymų programų akreditacijos pratęsimui 2022 metams priėmimas – 2021 m. lapkričio 26 d. – 2021 m. gruodžio 10 d. (įskaitytinai).  

Programų vertinimo akreditacijai ir akreditacijos pratęsimui tvarkaraštis:

Programų vertinimas planuojamas – 2021 m. gruodžio 17 d. 

Akredituotų programų sąrašo paskelbimas 2021 m. gruodžio 28 d. 

Naujų programų akreditacijos laikotarpis 2022 m. sausio 1 d. – 2022 m. gruodžio 31 d.

Kitų programų akreditacija pratęsiama iki 2022 m. gruodžio 31 d. 

2022 m. I etapo naujų programų paskelbimo ir sutarčių pasirašymo tvarkaraštis (datos gali keistis):

Kvietimas vaikams (tėvams, globėjams,) registruotis iki 2022 m. sausio 15 d. į programas bus paskelbtas Alytaus miesto savivaldybės interneto portalo Švietimo puslapyje. 

NVŠ teikėjai su paslaugos gavėjais sutartis pasirašyti ir mokinius įregistruoti Mokinių registre turi iki 2022 m. sausio 25 d. (registracijos data – 2022-02-01).

NVŠ teikėjai iš Mokinių registro suformuotą ir pasirašytą NVŠ finansuojamų vaikų sąrašą, taip pat prašymą dėl lėšų skyrimo vasario – birželio mėn. turi pateikti iki 2022 m. sausio 25 d. 

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl lėšų paskirstymo NVŠ teikėjams planuojama paskelbti iki 2022 m. sausio 28 d. (įskaitytinai).

Sutarčių pasirašymas tarp Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir NVŠ teikėjo vyks nuo 2022 m. sausio 28 d. iki 2022 m. vasario 7 d.

Programų veiklos vykdymo pradžia 2022 m. vasario 1 d. 

Nauji NVŠ teikėjai, norintys gauti neformaliojo vaikų švietimo programų dalinį finansavimą, turi atlikti tokius veiksmus: 

Užsiregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR) (jei dar nėra registruoti). 

ŠMIR tvarkytojui pateikti duomenų registravimo kortelę (laisvieji mokytojai ir institucijos), verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymėjimą (tik laisvieji mokytojai), galiojančius nuostatus ar įstatus (tik institucijos).

Užsiregistruoti Neformaliojo švietimo programų registre (toliau – NŠPR) (jei dar nėra registruoti). 

Užpildytą paraiškos formą (1 priedas) įkelti į NŠPR. Kai programai bus suteiktas nuolatinis NŠPR programos kodas, pristatyti pasirašytą ir užpildytą paraiškos formą (1 priedą) į Alytaus miesto savivaldybės administraciją. 

Paraiškos formą galima pristatyti tokiais būdais (pasirinkite vieną iš jų): 

pasirašytą ir užpildytą paraiškos formą (1 egz.) su lydraščiu adresuojant Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui, atsiųsti el. paštu: avilysreg@alytus.lt

išsiųsti LT paštu adresu: Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui, Rotušės a. 4 LT-62504, Alytus

Gauti leidimą darbui su Mokinių registru (jei dar nėra registruoti). 

NVŠ teikėjas turi gauti leidimą darbui su Mokinių registru. Leidimui gauti reikia užpildyti naudotojo registracijos prašymą ir pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį.
Užpildytus dokumentus darbui su Mokinių registru gauti reikia siųsti Informacinių technologijų centrui adresu Suvalkų g. 1, LT-03106 Vilnius. Konsultacijas dėl Mokinių registro teikia Švietimo informacinių technologijų centras tel. (8 5) 235 6143 ir el.p. birute.rimkiene@itc.smm.ltdaiva.lapinskiene@itc.smm.lt;  virginija.stambrauskiene@itc.smm.lt).

Svarbu:
Prašome atsižvelgti į tai, kad užsiregistruoti registruose užtrunka 1–3 dienas, dėl to raginame nelaukti paskutinės programos paraiškos pateikimo dienos.
Vertinimui NVŠ programą galima teikti tik su suteiktu ir į programą įrašytu nuolatiniu NŠPR programos kodu.

NVŠ teikėjai dalinį finansavimą gaunantiems vaikams privalo savivaldybės nustatytu dydžiu sumažinti programos mokestį. NVŠ teikėjai visos programos vykdymo metu negali keisti NVŠ programos mokesčio.     

Jei kyla klausimų, dėl programų pateikimo ir registracijos į  NŠPR, prašome kreiptis į Švietimo ir sporto skyriaus specialistę Vidą Daukšienę:  tel. (8 315) 55 174, mob. tel. 8 682 57316, el. p. vida.dauksiene@alytus.lt, dėl registracijos į ŠMIR – į Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiąją specialistę Jurgitą Burovą: tel. (8 640 50304), el. p. jurgita.burova@alytus.lt.

Pagrindinė informacija šiame puslapyje:  https://www.alytus.lt/lt/neformalaus-vaiku-svietimo-programos

Švietimo ir sporto skyriaus informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą