Erasmus+ akreditacija lopšelių-darželių konsorciumui

Putinų mikrorajono lopšelių-darželių „Šaltinėlis”, „Vyturėlis”, „Putinėlis” ir „Obelėlė” įkvepiantis bendradarbiavimas jau davė ir toliau duoda gražių vaisių. Lopšeliai-darželiai kaip konsorciumas gavo „Erasmus” akreditaciją bendrojo ugdymo srityje ir tapo pirmosiomis akredituotomis ikimokyklinio ugdymo įstaigomis Alytuje (ir regione). 

„Erasmus” akreditacija – labai svarbus įstaigų kokybės bei strateginių tikslų įvertinimas, nes ji patvirtina, jog lopšeliai-darželiai atitinka Europos Komisijos keliamus standartus, yra pajėgūs organizuoti kokybiškas mobilumo veiklas mokymosi tikslais ir laikysis „Erasmus“ kokybės standartų. Jos suteikimas reiškia, kad įstaigos pripažįstamos ilgalaikėje perspektyvoje kaip modernios, orientuotos į Europos Sąjungos švietimo prioritetus, kuriančios naujas ugdymo aplinkas, keliančios darbuotojų kvalifikaciją ir siekiančios plėtoti įstaigose tarptautiškumo dimensiją.

Lopšeliai-darželiai kaip konsorciumas turi bendrus tikslus bei siekius, bendrą strategiją siekti saugios ir sveikos, vaikų poreikius tenkinančios bei skatinančios veikti aplinkos, patirtinio ugdymo, kuriam pasirinkta STEAM ugdymo kryptis. „Erasmus“ akreditacijoje numatytos veiklos bus įrankis lopšelių-darželių mokytojams tobulinti STEAM ugdymą užtikrinant kokybišką darbuotojų profesinį tobulėjimą, semtis patirties tradicinę ugdomąją veiklą sėkmingai keisti į inovatyvias, turiningas, kryptingas patyrimines veiklas lauke.
„Erasmus“ akreditacija suteikia galimybę įstaigoms tvariai ir užtikrintai žvelgti į ateitį ir vykdyti ilgalaikes strategijas, sutelkiant dėmesį į tikslo siekimą, kokybę, įtrauktį. Įstaigų konsorciumas nuo šiol gali naudotis tokiais privalumais kaip supaprastinta tvarka mobilumų veikloms finansuoti, pastovus finansavimas naujoms veikloms ar bendradarbiavimui su naujomis organizacijomis partnerėmis neteikiant naujų paraiškų, veiklų vykdymas sau priimtinu tempu, pilnai įsisavinant visą įgytą patirtį.

„Erasmus“ akreditacija – tai antras Putinų mikrorajono lopšelių-darželių žingsnis, ieškant galimybių mokytojams kelti kvalifikaciją įvairiose Europos šalyse. Pradžia – 2021 m. gruodžio mėn., kai lopšeliai-darželiai  „Šaltinėlis”, „Vyturėlis”, „Putinėlis” ir „Obelėlė”  pradėjo įgyvendinti pirmuosius „Erasmus“ projektus. Neabejojame, kad visi „Erasmus“ projektai padės siekti geresnės ikimokyklinio ugdymo kokybės, pagerins mokytojų anglų kalbos žinias, užaugins tvirtus pasitikėjimo savimi ir savo svajonėmis sparnus.  

Ieva Radzvilienė
projektinio darbo specialistė

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą