Stovyklų rengėjams: liko savaitė teikti paraiškas nemokamoms ukrainiečių ir lietuvių vaikų stovykloms organizuoti

Nuo karo į Lietuvą pasitraukę ukrainiečių vaikai turės galimybę nemokamai atostogauti vasaros stovyklose. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija primena apie anksčiau paskelbtą konkursą vaikų vasaros stovyklų organizatoriams, kurie rengtų bendras ukrainiečių ir lietuvių vaikų stovyklas. Finansavimas stovykloms bus skiriamas iš ŠMSM asignavimų, tam numatyta 870 tūkst. eur. Paraiškas galima teikti iki gegužės 16 d. 

„Iki vasaros – vos žingsnis. Norime, kad per vasaros atostogas vaikai turėtų prasmingų ir linksmų užsiėmimų, būtų kartu su bendraamžiais, geriau susipažintų su mūsų šalimi, rastų draugų, jaustųsi saugūs, ramūs“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

Numatyta, kad galės būti organizuojamos dieninės stovyklos ar stovyklos su nakvyne. Į jas bus priimama po lygiai iš Ukrainos atvykusių ir Lietuvos vaikų.

Vienos stovyklos programos trukmė – ne trumpiau kaip 7 dienos. Vaikai stovyklose turės galimybę susipažinti su Lietuvos ir Ukrainos šalimis, per įvairias neformaliojo švietimo veiklas ugdysis socialines emocines, pilietiškumo, kūrybiškumo kompetencijas.

Paraiškas organizuoti vaikų vasaros stovyklas gali teikti švietimo teikėjai, registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre. Konkursui pateiktas paraiškas vertins Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

Skiriant finansavimą, prioritetai bus teikiami stovykloms, kurių programos trukmė vienam mokiniui bus ilgesnė nei 7 kalendorinės dienos, kurių visos ugdomosios veiklos vyks už bendrojo ugdymo mokyklos teritorijos ribų, taip pat toms, į kurių programas įsitrauks žmonės, mokantys ukrainiečių kalbą ar nuo karo į Lietuvą pasitraukę ukrainiečių mokytojai, turintys darbo stovyklose patirties. Atrenkant finansuotinus projektus, bus atsižvelgiama į tai, ar pasitelkiami savanoriai, ar programoje dalyvauja mokiniai iš skirtingų savivaldybių, ar yra mokinių iš kaimo mokyklų, ar dalyvauja specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai ir kt.

Paraiškas finansavimui gauti galima teikti iki gegužės 16 d. imtinai. Dokumentai siunčiami el. paštu konkursas@lmnsc.lt vienu el. laišku pavadinimu „Konkursui“ ir vienoje PDF laikmenoje.

Ministerijai patvirtinus Vaikų vasaros stovyklų finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašą, konkursą pavesta organizuoti ir vykdyti Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrui. Informacija apie konkursą teikiama el. paštu konkursas@lmnsc.lt.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą