Nuo rugsėjo 1 d. steigiama 150 papildomų švietimo pagalbos specialistų pareigybių, darželinukų auklėtojai turės daugiau laiko pasirengti ugdymui

Vyriausybei šiandien patvirtinus Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtus Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo pakeitimus, sudarytos galimybės nuo naujų mokslo metų steigti 150 papildomų švietimo pagalbos specialistų pareigybių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams skirta daugiau apmokamo laiko netiesioginiam darbui su vaikais.

„Siekiant stiprinti įtraukųjį ugdymą, 2022 m. valstybės biudžete numatyta 900 tūkst. eurų papildomoms švietimo pagalbos specialistų pareigybėms įsteigti. Šiandien patvirtinti pakeitimai sudaro teisines sąlygas, kad šios lėšos pasiektų ugdymo įstaigas ir būtų įsteigta 150 papildomų pareigybių. Šių darbuotojų poreikis įstaigose auga“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

Kitas minėtos tvarkos aprašo pakeitimas yra aktualus darželinukų auklėtojams ir priešmokyklinukų mokytojams. Nuo naujųjų mokslo metų keičiasi mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, darbo krūvio sandara ir pedagogai turės daugiau apmokamo laiko pasirengti ugdymo veikloms, konsultuotis su kitais mokytojais, bendrauti su ugdytinių tėvais ar globėjais. Nuo rugsėjo 1 d. pedagogai tam galės skirti nebe 3, o 4 valandas per savaitę.

Taip pat tvarkos aprašo pakeitimais ugdymo finansavimas suderintas su pernai gruodį pakeistomis mokyklų tinklo kūrimo taisyklėmis. Nuo šių metų rugsėjo mokymo lėšos nebus skiriamos mokykloms, kuriose mokosi mažiau nei 60 mokinių (išskyrus numatytas išimtis), jungtines klases leidžiama formuoti tik pradiniame ugdyme, kai jungiamos ne daugiau kaip dvi klasės.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą