Steigiami regioniniai konsultaciniai specialiojo ugdymo centrai, savivaldybės kviečiamos teikti paraiškas

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbia savivaldybių specialiųjų mokyklų, specialiojo ugdymo centrų, specialiųjų mokyklų-daugiafunkcių centrų, pretenduojančių tapti regioniniais specialiojo ugdymo centrais, atranką.

„Mokykloms rengiantis įgyvendinti įtraukties principus ir priimti mokytis įvairių poreikių vaikus, svarbu, kad pagalba, parama vaikui, tėvams, mokytojui, mokyklai būtų kuo arčiau jų, lengvai pasiekiama, o esant būtinybei tiek tėvai, tiek mokytojai visada galėtų konsultuotis su labiau patyrusiais specialistais ir tinkamai ugdyti vaikus. Šias konsultacines funkcijas ir atliks regioniniai centrai“, – sako švietimo, mokslo ir sporto viceministras Ramūnas Skaudžius. 

Regioninio centro tikslas – skatinti įtraukųjį ugdymą tam tikrame regione padedant jo mokyklų bendruomenėms praktikoje taikyti įtraukties švietime principą, skleisti įtraukiojo ugdymo inovacijas regiono mokyklose. 

Regioninių centrų specialistai dirbs ne tik pačiuose centruose, jie vyks ir į konsultacijų prašančias mokyklas. Centrai taip pat rūpinsis mokyklų vadovų, pedagoginių darbuotojų, mokytojų, jų padėjėjų kompetencijų stiprinimu, konsultuos mokytojus ir tėvus dėl ugdymo turinio pritaikymo, švietimo pagalbos teikimo, mokymo(si) metodų, priemonių, aplinkos pritaikymo ir kt.

Planuojama sukurti iki 10-ies regioninių centrų. Šie centrai bus kuriami dabar veikiančių specialiųjų mokyklų pagrindu. Jie ne tik konsultuos mokyklas, bet ir toliau vykdys vaikų, turinčių didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą.

Savivaldybės kviečiamos iki šių metų gruodžio 6 d. ministerijai teikti paraiškas dėl savo specialiųjų mokyklų, pageidaujančių dalyvauti atrankoje tapti Regioniniu centru. 

Atranka vyks iki kitų metų vasario. Regioniniai centrai turėtų pradėti veikti kitais mokslo metais. Specialiojo ugdymo mokyklos, jei jos nedalyvaus atrankoje ar nebus atrinktos plėtoti savo veiklą kaip regioninis centras, veiks ir toliau, jei atitiks joms keliamus reikalavimus. 

Regioninių centrų veikla bus finansuojama iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, savivaldybių biudžetų ir kitų finansavimo šaltinių. ŠMSM centrų infrastruktūros parengimui vykdyti konsultavimo funkcijas skirs virš 5 mln. eurų. Taip pat bus investuojama ir į regioninių centrų specialistų kompetencijų tobulinimą.

Paraiškas kviečiama teikti el. paštu smmin@smsm.lt; daugiau informacijos https://bit.ly/3CGKyRJ 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą