Kai darbas tampa gyvenimo būdu

Lapkričio mėnesį Dzūkijos mokyklą pasieki džiugi žinia, jog fizinio ugdymo mokytoja Erika Rusonienė tapo viena iš 5 geriausių Lietuvos fizinio ugdymo mokytojų rinkimuose, kuriuos  organizavo Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK), Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM), Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija (LKKMA), Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA). Mokytojai buvo vertinami pagal praktinę veiklą ir indėlį į šalies vaikų ir jaunimo fizinį aktyvumą, fizinio ugdymo ir sporto plėtrą 2020–2021 ir 2021–2022 mokslo metais. Fizinio ugdymo pamokos yra labai svarbios, nes jose ne tik skatinamas judėjimas ir sveika gyvensena. Šios srities pedagogai diegia moksleiviams olimpines vertybes, padeda ugdyti emocinį raštingumą ir asmenybę formuojančius gebėjimus, kaip komandinis darbas, pagarbą, užsispyrimas. Siekiant padėkoti fizinio ugdymo pedagogams jų atsidavimą darbui ir pastangas, jau tryliktus metus rengiami Lietuvos fizinio ugdymo mokytojų apdovanojimai. Apdovanojimas buvo įteiktas Prezidentūroje gruodžio 6 dieną.

Erika 1998 metais baigė mūsų mokyklą. Nuo mažens, dar besimokant patiko aktyviai leisti laisvalaikį, todėl buvo išbandytos įvairios sporto šakos - krepšinis, rankinis, meninė gimnastika, plaukimas, įvairūs šokiai, lengvoji atletika (bėgimai). Ilgiausiai dėmesį buvo prikaustęs tinklinis - septynerius  metus Erika lankė tinklinio būrelį, dalyvavo įvairiose tinklinio varžybose, čempionatuose. Be sporto mokykloje labai patiko dailės, muzikos pamokos, mokykloje lankė choro užsiėmimus, dalyvavo įvairiose dailės parodose. Tiek daug veiklų, nes patiko visi mokomieji dalykai, buvo puikūs mokymosi rezultatai, pavyko lengvai mokymąsi suderinti su sportine ir įvairia kita mėgstama veikla. Todėl niekas nenustebo, kai Erika po mokyklos baigimo pasirinko studijas Lietuvos kūno kultūros akademijoje. 2002 metais jas baigė ir įgijo sporto bakalauro laipsnį ir mokytojo profesinę kvalifikaciją. Darbščiai, aktyviai moteriai norėjosi siekti daugiau - įstojo mokytis į Kauno technologijos universiteto Socialinių mokslų fakultetą sociologijos studijų programą ir 2004 metais įgijo sociologijos magistro laipsnį. Po studijų baigimo teko dirbti tinklinio trenere, trenere sporto klube. Nuo 2006m. pradėjo dirbti Alytaus Dzūkijos vidurinėje mokykloje kūno kultūros mokytoja.

Paklausta, kodėl pasirinko mokytojo profesiją, Erika teigia, kad galbūt pasirinkimą lėmė pasitikėjimas savimi, jog šioje srityje turiu daug žinių  ir praktinių gebėjimų - išbandžiusi daug įvairių sporto šakų, savarankiškai domėjosi žmogaus anatomija. Kad būtent bus fizinio ugdymo mokytoja mokykloje studijuodama Erika tikrai neplanavo, nes studijų programą baigus galima rinktis įvairias sporto srities kryptis. Išbandytas tinklinio trenerio darbas – „neužkabino“. Kiek ilgiau teko dirbti sporto klube individualių treniruočių trenere bei grupinių užsiėmimų trenere. Ši sritis įdomi, teko išklausyti daug kvalifikacinių seminarų, mokymų. 2006m. rugpjūčio mėnesį gautas buvusio Dzūkijos mokyklos direktoriaus A.Gavelio skambutis apvertė viską aukštyn kojomis. Erika sugrįžo ten, kur užaugo. ,,Aš mylėjau ir myliu savo mokyklą, tad apsisprendimas dirbti fizinio ugdymo mokytoja buvo greitas ir lengvas“ - sako ji.

Pirmieji darbo metai mokykloje buvo įdomūs. Mokytoja Erika stebėjo kolegų darbą, analizavo tiek jų, tiek savo pamokas. Jau tada suprato, kad mokytojas turėtų būti žemiškas, paprastas ir nuoširdus, o svarbiausia – suprantamas kiekvienam vaikui. ,,Svarbu yra išmanyti dalyką, kurį dėstai, ir gebėti jį suprantamai perteikti mokiniams. Reikia rodyti teigiamą  pavyzdį jaunajai kartai, būti supratingu ir lanksčiu mokytoju. Manau, kad mokytojas negali atsinešti savo blogų emocijų, blogo nusiteikimo, nes tai greitai persiduoda mokiniams“- atsako Erika paklausta apie tų pirmųjų metų atradimus. Beje, jie svarbūs Erikai ir šiandien.

Erika sako, kad mokytojavimas nėra tas darbas, kur tu ateini, įsijungi kompiuterį, išgeri kavos, padarai darbą ir išeini namo. Tai kūryba, tai nuolatinis galvojimas, ką, kaip, kada...Turi turėti keletą pamokos planų variantų, užduočių komplektų. Tenka ir pačios pamokos metu viską keisti, jei matai, kad netinka, kad mokinai nepriima ar dar tam nepasiruošę. Kartais tenka pačiai suvokti ir pripažinti, kad ne visada pavyksta įgyvendinti savo vizijas, nes jos gal kiek idealistinės ar nepagrįstos. Mokiniai, jų reakciją viską sustato į savo vietas. Vyksta abipusis mokymo(si) procesas. 

Ugdymo turinį mokytoja Erika stengiasi perteikti veiksmingais ir moderniais darbo metodais. Naudoja įvairius skatinimo būdus, ugdo mokinių gebėjimus vertinti asmeninius pasiekimus,  atsakingai planuoti ir siekti asmeninės  pažangos. Suprantamai ir aiškiai perteikiama mokomoji medžiaga, mokiniai sudominami ir įtraukiami į įvairias fiziškai aktyvias veiklas, naudojamos informacinės komunikacinės technologijos. 

Erika yra aktyvi ne tik pamokinėje veikloje. Ji organizuoja įvairius sporto renginius, akcijas, varžybas mokykloje ir mieste, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant tarptautinius su ugdymu susijusius projektus, dalijasi savo patirtimi, teikia metodinę pagalbą kolegoms, skaito pranešimus miesto, rajono, šalies mokytojams. Alytaus miesto ir Lietuvos mokytojams skaitė pranešimus apie  mokinių vertinimo – įsivertinimo metodus, įtraukųjį fizinį ugdymą Alytaus Dzūkijos mokykloje, inžinerinio ugdymo galimybes fizinio ugdymo pamokose, judėjimo aktyvumą naudą. Šiuose pranešimuose Erika dalijosi savo sukaupta darbo patirtimi, pastebėjimais. Mokytoja mokykloje organizavo projektus, akcijas: „Nutiesk draugystės tiltą“, „Mažais žingsneliais – sveikos gyvensenos link“, ,,Judumo savaitė”, ,,Rytinės mankštos”, ,,Sniego akcija?”, ,,Draugiška kuprinė”. 

Mokytoja Erika nuolat tobulina savo kvalifikaciją. Ugdymo procese taiko kvalifikaciniuose renginiuose įgytas žinias ir gebėjimus. Domisi švietimo naujovėmis, analizuoja ir jas įgyvendinu. Sieja pamokų turinį su gyvenimu, stiprinu mokinių vidinę motyvaciją, įprasmina mokymąsi per praktiką.

Tam labai naudingi ir tarptautiniai projektai, kuriuose ji yra dalyvavusi- interreg V-A Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo programos projektas Nr. LT-PL-5R-375 „Bendradarbiavimas – kuriant inovatyvias ir sveikas aplinkas“ bei interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektas „Sportas visiems“ Nr. LT-PL-5R-380:

Erika yra apdovanota mokyklos, Alytaus miesto mero padėkomis už stropų ir kūrybišką darbą bei gerosios patirties sklaidą.

Labai džiaugiamės, kad mūsų mokykloje dirba Erika. Šis garbus apdovanojimas suteiks ir jai daugiau pasitikėjimo savimi, paskatins išlikti kūrybiškai, aktyviai, ieškoti naujų formų bei būdų ugdant mokinių fizinį ugdymą. Tik tokių mokytojų dėka kasmet galime išjudinti tūkstančius vaikų ir garsiai kalbėti apie fizinio raštingumo svarbą - teigia LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė.

Alytaus Dzūkijos mokyklos informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą